Kommunernes kontrol sker i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Fra og med 2015 overgår den fysiske del af krydsoverensstemmelseskontrollen til NaturErhvervsstyrelsen. Kommunernes kontrol handler altså ikke længere om krydsoverensstemmelse, heller ikke på markstakke.

Markstakke skal være kompostlignende

For at dybstrøelse må lægges i markstakke, skal den være kompostlignende. Det anses for opnået ved en tørstofprocent på mindst 30, og at dybstrøelsen har ligget i stald eller lager gennemsnitligt tre til fire måneder. Hvis disse krav ikke overholdes, skal dybstrøelse oplagres på møddingsplads med opsamling af væske og overfladevand. Der er følgende afvigelser:

Artiklen fortsætter efter annoncen

... Et lager af fast husdyrgødning skal overdækkes, uanset om det er placeret udendørs eller indendørs ...

Halmmåtter under kalve- og svinehytter anses for at være kompostlignende.

Dybstrøelse fra fjerkræ anses for kompostlignende efter en til to måneder.

Dybstrøelse fra svin uden separat gødningsareal skal udlægges på et lag halm, for eksempel et stempelslag fra bigballe.

Overdækning

Stakke med husdyrgødning med en tørstofprocent med 12 eller mere skal overdækkes med vandtæt materiale umiddelbart efter udlægning. Dog kan en gødningsstak ligge i marken i op til en uge uden overdækning, hvis det er en midlertidig placering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kun møddinger med daglig tilførsel af husdyrgødning, som for eksempel fra et staldsystem med fast gødning og ajle er undtaget fra kravet om overdækning.

Et lager af fast husdyrgødning skal overdækkes, uanset om det er placeret udendørs eller indendørs.

To myndigheder

Kravene til markstakke af dybstrøelse har eksisteret i mange år. I fremtiden har to myndigheder tilsynsopgaven med overholdelse af reglerne.

Placering af markstakke

En markstak med dybstrøelse må kun ligge på et sted i op til 12 måneder. Derefter skal der gå fem år, inden der igen placeres dybstrøelse på samme sted. En markstak skal altid placeres, så der ikke er risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

Der skal hvert år laves registrering af markstakkenes placering samt hvilken periode, markstakken har været placeret det pågældende sted. ?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kilde: Jysk Landbrugsrådgivning.