Lyt til artiklen:

Ammoniak fanges og bliver en ressource

00:00
Hastighed: ???x
01:39

LANDSSKUETS NYHEDSPRIS: Lelys miljøteknologiske løsning, Lely Sphere, kan reducere ammoniakemissionen fra kvægstalde ved blandt andet at adskille gødningen i en fast og en flydende del, og teknologien er kandidat til Landsskuets Nyhedspris.

Foruden adskillelsen af urin og gødning indebærer Lely Sphere også, at der ventileres hen over urinoverfladen, hvor den største fordampning normalt sker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Spaltegulvet lukkes med separationsstrimler, der har drænhuller til urinen, som løber ned i gyllekanalen. Gødningen opsamles af en gødningsrobot (Lely Collector).

Separationsstrimlerne i spalteåbningerne forhindrer gyllegasser i at stige op i stalden. Dermed kan der skabes et undertryk under spalterne, og ammoniakken suges ud under spalterne og umiddelbart over spalterne.

Når luften passerer gennem det tilhørende luftrensningssystem, opsamles ammoniakken i væsken, hvorefter den rensede luft forlader systemet. Ved at tilsætte en mindre mængde svovl- eller salpetersyre til væsken, bindes ammoniakken som enten ammoniumsulfat eller ammoniumnitrat.

Dermed konverteres den potentielle ammoniakfordampning til recirkuleret kvælstofgødning og konverteres fra et potentielt klimaproblem til en nyttig ressource.

Og erfaringer tyder desuden på, at Lely Sphere skaber et bedre miljø for både køerne og staldens medarbejdere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lely Sphere kan installeres i mange eksisterende stalde.