Lyt til artiklen:

I gennemsnit skal der findes 17 procent ekstra harmoniareal i næste gødningsår

00:00
Hastighed: ???x
04:59

Bortfaldet af kvægundtagelsen efter 22 år betyder, at planen for at sikre harmoni i næste gødningsår skal lægges nu. For i gennemsnit skal der findes yderligere 17 procent harmoniareal på den enkelte bedrift. Det skriver Fjordland i en pressemeddelelse.

Danmark har de seneste 22 år haft en undtagelse fra reglerne i Nitratdirektivet. Undtagelsen har betydet, at man under særlige forudsætninger har mulighed for at udbringe en større mængde af kvælstof og fosfor på bedriftens arealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeren har besluttet ikke at ansøge EU om at få aftalen forlænget ud over den periode, som slutter 31. juli i år. Det betyder også, at det ikke er muligt at lave en overgangsordning.

Kvægundtagelsen ophørte over natten - hvorfor, spørger landboforening

Se også:

Kvægundtagelsen ophørte over natten - hvorfor, spørger landboforening

Og derfor bør de kvægbrug, som har anvendt undtagelsen, hurtigst muligt få lagt en plan for, hvordan de lever op til harmonireglerne fra 1. august og frem. Det fortæller Jakob T. Nikolajsen, der er planterådgiver hos Fjordland.

- Der vil være brug for, at du tager fat i din planterådgiver for at få en snak, om hvilke løsninger, der er bedst for lige præcis dig. For mulighederne er forskellige alt efter, hvor i landet du bor, siger han.

Rådgiveren peger på en række muligheder, som man kan gøre brug af for at sikre harmonien i det kommende gødningsår.

Mængde af forfor og kvælstof i gyllen

For det enkelte kvægbrug vil det typisk være fosfor, som sætter begrænsningen på, hvor meget husdyrgødning, der må bruges. I gennemsnit vil der være brug for yderligere 17 procent harmoniareal på den enkelte bedrift. Der findes dog muligheder for at nedbringe det nødvendige harmoniareal. Man kan eksempelvis gøre brug af type 2 korrektion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Type 2 korrektion

Det er muligt på baggrund af de løbende foderkontroller at få lavet en type 2 korrektion for indholdet af kvælstof og fosfor i husdyrgødning fra dine kreaturer.

Skal type 2 korrektionen anvendes allerede fra kommende gødningssæson, skal opgørelsen senest begynde 15. februar i år.

Jakob T. Nikolajsen fortæller, at det er vigtigt, at man i samråd med sin rådgiver får lavet en vurdering af, om det reelt er en mulighed for ens bedrift i forhold til fodersammensætningen

Højgaards deler gyllen og løfter værdien

Se også:

Højgaards deler gyllen og løfter værdien

- Man skal have lavet vurdering af, om der reelt anvendes en lavere mængde af fosfor og protein i fodret end normen. Type 2 korrektion giver umiddelbart bedst mening, hvor man anvender sin egen gødning, ikke hvor gyllen byttes med biogas, forklarer han.

Fokus på fosfor til majs

Man bør også overveje, om der ved placering af gylle til majs er mulighed for at reducere tilførslen af fosfor i handelsgødning til majs yderligere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aftaler om afsætning af gylle

Der vil for mange være behov for, at der skal laves nye gylleaftaler for at sikre harmonien.

For Fjordlands kunder betyder ændringen af reglerne i praksis, at der skal laves nye gylleaftaler på mere end 2.300 hektar, da der ikke længere er plads til husdyrgødningen på bedrifternes egne arealer.

Det betyder, at der skal afsættes en yderligere mængde af husdyrgødning, og der skal indkøbes en tilsvarende mængde handelsgødning til erstatning.

Dybstrøelse til biogasanlæg

Se på muligheden for at afsætte dybstrøelsen fra bedriften til et biogasanlæg. Typisk vil et sted mellem 10 og 15 procent af den samlede mængde kvælstof og fosfor ligge i dybstrøelse.

Jakob T. Nikolajsen forklarer, at det vil være en fornuftig løsning for mange kvægbrugere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formand for Vestjysk: Stop af kvægundtagelsen øger presset på arealerne

Se også:

Formand for Vestjysk: Stop af kvægundtagelsen øger presset på arealerne

- Da dybstrøelsen har et stort gaspotentiale, ser vi en del eksempler på, at man kan lave fordelagtige aftaler med biogasanlæg om betaling eller tilskud til transport af dybstrøelsen. Samtidig kan der ofte laves aftale om afsætning af dybstrøelse uden, at der kommer tilsvarende afgasset gødning den anden vej, siger han.

Aftaler med biogasanlæg

Har man i forvejen en aftale med et biogasanlæg om bytning af husdyrgødning, bør man kontakte dit biogasanlæg for at undersøge muligheden for, at de bortskaffer en større del af din husdyrgødning til anden side. Det vil typisk være den billigste måde at komme af med et overskydende mængder husdyrgødning på.

Afsætning til naboer

Den sidste mulighed, der bør undersøges, er afsætningen af husdyrgødning til naboer tæt på. I nogle områder vil der selvfølgelig være konkurrence om det ekstra harmoniareal, og man bør også indstille sig på, at den husdyrgødning, man kommer med som kvægbruger, ikke altid har helt den samme kvalitet, som for eksempel slagtesvinegylle eller afgasset gylle.

LDM: Ophævelsen af kvægundtagelsen kommer som en tyv om natten

Se også:

LDM: Ophævelsen af kvægundtagelsen kommer som en tyv om natten