Lyt til artiklen:

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

00:00
Hastighed: ???x
04:23

Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets økonomiske resultat efter omkostninger til blandt andet foder, gødning og tjenesteydelser er afholdt.

Året 2023 var præget af en generel tilbagegang i landbrugets indtægter, da værdien af salgsprodukterne endte på 90,1 milliarder kroner, hvilket er et fald på 7 procent sammenlignet med 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den anden side faldt omkostningerne endnu mere, nemlig med 9 pct., fra 78,4 milliarder kroner i 2022 til 71,0 milliarder kroner i 2023, skriver Danmarks Statistik.

Den animalske produktion

Salgsværdien af den animalske produktion faldt samlet set én procent fra 2022 og endte på 56,6 milliarder kroner. Faldet dækker over en forøgelse af salgsværdien af svin på 14 procent, men en tilbagegang for kvæg og mælk, der faldt henholdsvis 7 procent og 16 procent i salgsværdi.

Samtidig steg mængden for kvæg med 3 procent fra 2022 til 2023, mens mængden af mælk var uændret.

Fremgangen i salgsværdien af svin er sket på trods af, at den samlede svineproduktion faldt med 7 procent til 29,8 millioner dyr i 2023. Til gengæld er prisen på slagtesvin steget med 19 procent, og smågriseprisen er steget 30 procent fra 2022 til 2023.

Værdien af den vegetabilske produktion

De vegetabilske salgsprodukters samlede værdi var i 2023 på 33,6 milliarder kroner og lå dermed 16 procent lavere end i 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den største nedgang var i salgsværdien af korn, som faldt 28 procent, hvilket skyldes en nedgang i både pris og mængde. Således faldt prisen på korn 9 procent, mens mængden faldt med 18 procent Årets tilbagegang i produktionsværdien af korn kan henføres til forskydninger i landmændenes lagre, som i slutningen af 2023 var 2,9 milliarder kroner mindre værd end i begyndelsen af året.

Nedgangen skyldes en blanding af et dårligt høstår, som resulterede i mindre lagre af korn, samt faldende priser på korn.

Derimod steg priserne for grøntsager og prydplanter med 9 procent. i 2023, men da mængden samtidig faldt 10 procent., betyder det et i fald den samlede salgsværdi i 2023, som endte på 5,1 millarder kroner.

Landbrugets omkostninger faldt

De generelle prisfald i 2023 påvirkede også landbrugets omkostninger, da prisen for det samlede forbrug faldt med 3 procent fra 2022 til 2023. Samtidig faldt mængden 6 procent.

Landbrugets omkostninger til foderstoffer udgør den absolut største post i det samlede forbrug, med en andel på 47 procent i 2023. I 2023 udgjorde foderomkostningerne 33,4 milliarder kroner, hvilket er en nedgang på 13 procent sammenlignet med 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faldet skyldes en kombination af både lavere foderpriser og mindre mængder. Den samlede foderpris faldt 2 procent., mens fodermængden faldt 9 procent, primært på grund af færre svin, hvilket er afspejlet i et fald på 18 procent i mængden af svinefoderblandinger.

Mens omkostningerne til energi og gødningsstoffer steg markant i 2022, var det også disse omkostninger, som faldt mest i 2023.

Omkostningerne til energi faldt med 23 procent selvom det mængdemæssige forbrug forblev uændret. Omkostningerne til gødning faldt 34 procent, hvilket primært kan tilskrives et fald på 28 procent i priserne på den energiafhængige gødning.