Lyt til artiklen:

Foderhandel bygget på tillid kan koste 13 øre mere pr. FE

00:00
Hastighed: ???x
04:31

Svinerådgivere i Velas, VKST, Svinerådgivningen og LandboNord har undersøgt priserne i en periode, hvis man har tilsluttet sig Andelstanken 2.0 og sammenlignet dem med indkøb til dagspris i samme periode.

Resultatet af analysen viser, at det har kostet i gennemsnit 13 kroner for meget pr. 100 FE i forhold til foderindkøb til dagspriser i hele perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svinerådgivernes udgangspunkt er, at Dansk landbrug historisk set er bygget op om stor tillid mellem de forskellige parter i værdikæden, blandt andet i andelsbevægelsen.

- Det har betydet, at en landmand har kunnet købe og levere forskellige varer til følgevirksomhederne og være nogenlunde sikker på at få en god behandling, siger de.

Men de har alligevel valgt at undersøge, om det stadig forholder sig sådan, eller om man som landmand skal til at ændre sin måde at agere på over for foderleverandører.

Svinerådgivere i Velas, VKST, Svinerådgivningen og LandboNord har derfor foretaget en række beregninger af priser på foder.

- Når man kigger på foderindkøb, er der efterhånden mange firmaer, der tilbyder forskellige partnerskabsmodeller, som tæller alt fra indkøbsforeninger, hvor man betaler foreningen for at styre sine indkøb, til, at man køber dele af foderblandingen på forskellige tidspunkter og derefter laver det om til en færdigfoderblanding, konstaterer de i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Om end modellerne er forskellige i selve opbygningen, har de alle til formål, at landmanden slipper for at bekymre sig om, hvornår han skal handle foder, eller hvordan blandingen skal sammensættes, skriver de.

- Med mere og mere data til rådighed er det muligt at sammenligne prisen for at lave et kg tilvækst på tværs af forskellige foderstrategier, og omkostningen for at lave et kg kød er helt afgørende. Det tal bør have fuld opmærksomhed, siger Peter Mark Nielsen, svinerådgiver i Velas.

En af partnerskabsmodellerne er Andelstanken 2.0, der har et erklæret mål om at sænke produktionsomkostningerne med 30 øre pr. kg kød.

- Det er et forbedringspotentiale, der virkelig er værd at gå efter. 30 øre pr. kg kød er mange penge. Det bliver til en kvart million kroner om året, hvis man producerer 10.000 slagtesvin, og så er det et meget konkret mål, der er let at følge op på, understreger Peter Mark Nielsen.

Store prisforskelle

Svinerådgiverne har spurgt sig selv om, hvordan det går med at opnå resultaterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rådgiverne har taget et kig på foderprisen og har sammenlignet en række svineproducenters opnåede priser med det, som man har kunnet købe foder til på det frie marked i andet halvår 2023.

Hvornår man har valgt at indgå en kontrakt, kan gøre en forskel, men resultaterne viser, at dem, der har handlet i Andelstanken 2.0 gennemsnitligt har givet 13 kroner pr. 100 FE mere, end hvis de havde købt foder til dagspriser i hele perioden.

Fordi andet halvår af 2023 har været præget af faldende foderpriser og en usikker verdenssituation, har det ikke være nemt at afdække foderet den rigtige dag. Derfor kan man ikke vurdere, om et indkøbssamarbejde er det rigtige valg udelukkende ud fra dette halvår.

- Omvendt skal den kommende periode, eller tidligere perioder, være meget bedre for at indhente det tabte, siger Kim Kofoed, svinerådgiver i VKST.

Foderprisen er imidlertid ikke det eneste tal, der påvirker resultatet, men er foderet 13 kroner pr. 100 FE dyrere, skal foderforbruget forbedres med 0,1 FEsv pr. kg tilvækst for at komme på niveau igen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis målet er at producere kød 30 øre billigere pr. kg, skal foderudnyttelsen være i omegnen 0,2 FEsv pr. kg tilvækst bedre med den samme foderpris.

Altså skal man opnå en foderudnyttelse, der er 0,3 FE pr. kg tilvækst bedre, hvis man har købt foderet 13 øre for dyrt og skal indfri målet om at sænke produktionsomkostningen med 30 øre pr. kg kød.

- Den sammenligning, vi har lavet, er lavet med sammenlignelige blandinger, og derfor vil foderudnyttelsen og øvrige produktivitetstal være de samme, siger Bjarne Knudsen, Svinerådgivningen.