Lyt til artiklen:

VKST: Vi skal bruge vores landbrugsjord klogt

00:00
Hastighed: ???x
04:17

Udtagning af 100.000 hektar lavbundsarealer, 250.000 hektar skov og ønsker om 200.000 hektar til grundvandsbeskyttelse presser landbrugsjorden. Læg dertil arealer til kvælstofreduktion og vedvarende energi. Der er et massivt pres på landbrugsjorden, sådan lyder bekymringen fra VKST.

Presset på landbrugsjorden sker i en tid, hvor Europa i løbet af nogle år ikke længere vil være selvforsynende med fødevarer. vil være selvforsynende længere Det er nogle af de problematikker, der er på dagsordenen i den grønne trepart, skriver VKST i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man tæller ønskerne til arealanvendelsen fra de grønne organisationer, vandværker, tiltag til kvælstofreduktion og tankerne i regeringsgrundlaget sammen, så runder det 1 million hektar, der skal tages ud. Det er er 40 procent af det samlede landbrugsareal, siger Torben Hansen, formand for VKST.

Det er netop det scenarie landbrugserhvervet ser ind i den grønne trepart, hvor den samlede arealanvendelse er i spil sammen med en CO2-afgift, mener formanden.

Det pres på landbrugsjorden kræver, at vi gør tingene klogt og effektivt, lyder det fra Torben Hansen.

- Det er afgørende, at vi tænker tingene meget mere sammen: et areal til grundvandsbeskyttelse kan for eksempel kombineres med skovrejsning, CO2-reduktion og kvælstofreduktion i vandplanerne samt rekreative formål. Med det pres, der er på landbrugsjorden til energiformål, kvælstofreduktion og med mere, så er det både nødvendigt og klogt at tænke i flere løsninger på de samme arealer, siger Torben Hansen.

Læs kommissorium for Grøn trepart.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forvirring om landbrugets klimamål i grøn trepart

Se også:

Forvirring om landbrugets klimamål i grøn trepart

rich-media-4
- Vi skal være parate til at tænke anderledes og se nye muligheder, ikke for vores egen skyld alene, men først og fremmest for de nye generationer af landmænd, siger Torben Hansen, formand i VKST. Pressefoto: VKST.

Høj effektivitet og faglighed

Samtidig minder Torben Hansen om den unikke position og forpligtigelse Danmark har som fødevareproducerende land:

- Vi må ikke glemme, at Danmark har geografisk beliggenhed, der er helt enestående når det gælder fødevareproduktion. Samtidig har vi en høj effektivitet og stor faglighed - og det forpligtiger. Vi skal huske, at vi først og fremmest er et landbrugsland og det skal vi værne om. Og det kan vi kun gøre ved at bruge jorden klogt, siger Torben Hansen og fortsætter:

- På selve landbrugsarealerne skal vi have så effektiv en arealanvendelse som muligt. Hvis det kommer på tale, at vi skal ændre arealanvendelse på dyrkningsarealerne, så skal vi kunne dyrke de resterende arealer så effektivt som muligt.

Det er nu, vi skal skabe en god og sikker fremtid for landbruget

Torben Hansen ved, at det bliver meget svært, der vil være landmænd, der kommer i den situation, at deres muligheder for at dyrke jorden ændres. Situationen kan muligvis betyde, at landbrugsjord skal bruges til andre formål, som for eksempel reduktion af kvælstof eller CO2. Samtidig kommer nye produktionsformer til, fordi verden kommer til at mangel biomasse fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

L&F: Klimafremskrivning ændrer ikke på ambitioner

Se også:

L&F: Klimafremskrivning ændrer ikke på ambitioner

Fuld erstatning

- Vi ser ind i en tid, hvor vi må tænke i nye baner og hvor arealanvendelsen ændrer sig for nogen af os. Dem der ikke længere kan dyrke jorden som de plejer, og hvor man ikke kan lave en ny rentabel forretning skal have fuld erstatning. Samtidig kommer vi i situationer, hvor vi skal være parate til at tænke anderledes og se nye muligheder, ikke for vores egen skyld alene, men først og fremmest for de nye generationer af landmænd. Det kommer til at have konsekvenser for enkeltlandmænd, men konsekvenserne for de fremtidige generationer af landmænd er langt større, hvis vi ikke gør noget, lyder det fra Torben Hansen.

Han minder om, at selve CO2-afgiften ikke er nødvendig, fordi landbruget har fremlagt et katalog og en plan der viser, at hvis man anvender de virkemidler, der findes i dag, så er en CO2-afgift overflødig:

- Vi skal deltage i den grønne trepart for alternativet, hvor vi står uden for, er langt værre. Og vi skal være tydelige med vores ønsker og forventninger samtidig med, at vi skal byde ind med løsninger, der sikrer, at vi skaber et stabilt grundlagt for den fremtidige fødevareproduktion i Danmark, siger formanden for VKST.

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart

Se også:

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart