Lyt til artiklen:

Metanudledning fra græssende køer skal undersøges i projekt MetGraz

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Forskere vil undersøge om køer på græs har en mindre udledning af klimaskadelige gasser end artsfæller, der primært går indendørs i stalde.

Dansk, økologisk mælkeproduktion er tæt forbundet med afgræsning, fordi alle økologiske malkekøer hvert år er på græs fra midten af april til starten af november, skriver Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uanset om køerne er på græs eller på stald, udleder de metan som en naturlig del af fordøjelsesprocessen.

Tidligere studier peger på, at græssende køer udleder mindre metan end køer på stald, hvor der fodres med ensilage. Men hvorfor dette er tilfældet, ved man meget lidt om.

Det har forskere fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab sat sig for at undersøge i et nyt projekt, ved navn MetGraz.

Sæsonmæssige variationer

Tidligere studier tyder også på, at metanudledningen fra græssende køer er lavere først på sæsonen end senere på sæsonen. Forskerne har en hypotese om, at sæsonmæssige forskelle i græssets kvalitet har betydning for køernes metanudledning.

- Men man ved faktisk ikke, hvorfor der er den variation, forklarer Dana W. Olijhoek, der er adjunkt ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet og projektleder på MetGraz-projektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan have noget med græssets kvalitet at gøre, men det kan også have noget med koens græsningsadfærd eller fordøjelsessystem at gøre, forklarer forskeren.

En del af projektet er derfor også at forsøge at undersøge de bagvedliggende årsager til netop dette, skriver Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab.

Køer med vomfistler

En vigtig del af MetGraz-projektet er undersøgelsen af potentielle mekanismer i vommen, som kan forklare den reducerede metanudledning ved afgræsning sammenlignet med staldfodring.

Derfor er nogle af køerne, der er en del af forskningsprojektet, vomfistulerede. Det betyder at forskerne via et hul i koens mave kan tage prøver og holde øje med koens fordøjelse.

I dansk kvægforskning har man arbejdet med vomfistulerede køer i 60 år. Det er første gang i Dansk Kvægforskningscenters historie at vomfistulerede køer er i forsøg på græs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Metanudledningen fra de græssende køer måles ved brug af GreenFeedere. Helt lavpraktisk bliver indholdet af drivhusgasser i køernes udåndingsluft målt, når de spiser kraftfoder i GreenFeederen.

Data inden- og udendørs

Fordelene ved GreenFeeder-systemet er, at man kan få data fra løstgående køer både indendørs og udendørs, og at man kan måle på større grupper af dyr.

Køerne lokkes ind i Greenfeederen af en smule kraftfoder, der doseres i meget små portioner og over flere minutter. På den måde sikrer man sig, at koens besøg er lange nok til at få en repræsentativ måling af den aktuelle produktion af gasserne.

Enheden måler så den enkelte kos udledning af metan, kuldioxid og brint fra koens udåndingsluft under det pågældende besøg. Med flere dages målinger jævnt fordelt hen over døgnet får man et godt estimat på koens daglige produktion af gasserne.

Køerne i MetGraz-projektet er på græs frem til starten af juli 2024. Projektet forventes afsluttet i 2026.