Lyt til artiklen:

Arbejdstidsregler skærpes fra 1. juli

00:00
Hastighed: ???x
03:27

Lovforslaget pålægger alle arbejdsgivere at sikre, at arbejdstiden for deres medarbejdere registreres objektivt, pålideligt og tilgængeligt for medarbejderne selv.

Tidsregistreringen er en direkte konsekvens af en EU-dom fra 2019, der har til formål at beskytte arbejdstagerne i medlemslandene mod overarbejde og sikre, at de gældende arbejdstidsregler overholdes, skriver VKST i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Du skal som arbejdsgiver derfor nu kunne dokumentere, hvordan og hvor meget dine medarbejdere arbejder, enten ved at registrere timerne løbende eller via faste vagtplaner, forklarer ledelsesrådgiver i VKST Henrik Søndergaard.

Metodefrihed og enkel implementering

Som virksomhedsejer har du frihed til at vælge, hvordan du vil registrere arbejdstiden, hvad enten det er digitalt eller analogt.

- Det giver landmændene fleksibilitet til at finde den metode, der passer bedst til den enkelte bedrift. For virksomheder med faste arbejdstidsskemaer, kræves der eksempelvis kun dokumentation for afvigelser fra de fastsatte skemaer, eksemplificerer Henrik Søndergaard.

En central del af lovforslaget er reglerne om arbejdstid. Her forklarer rådgiveren, at medarbejdere ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i en firemåneders referenceperiode.

- For landbrugsarbejde kan der dog være undtagelser over en 12-måneders periode, hvis der foreligger en overenskomstaftale. Loven kræver desuden, at medarbejderne har mindst ét ugentligt fridøgn og en daglig hvileperiode på mindst 11 timer, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Datasikkerhed og medarbejderrettigheder

Alle tidsregistreringer skal overholde gældende datasikkerhedsregler.

- Medarbejderne har ret til indsigt i deres egne data, samt ret til berigtigelse og sletning af disse data, siger Henrik Søndergaard og forklarer, at medarbejderne derudover har ret til at bestemme, hvem der har adgang til deres data, og hvordan de behandles.

-Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at medarbejderne ikke arbejder mere end det tilladte, tilføjer rådgiveren.

Data vedrørende tidsregistrering skal opbevares i fem år og skal kunne fremlægges for relevante myndigheder ved forespørgsel.

Arbejdstilsynet fører tilsyn

Det er Arbejdstilsynet, der vil føre tilsyn med, at virksomhederne overholder de nye regler. Ved tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet kontrollere, om tidsregistreringsprocedurerne er korrekte, og om lovgivningen overholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye lovgivning om tidsregistrering er et vigtigt skridt i retning af at sikre ordentlige arbejdsforhold og overholdelse af arbejdstidsreglerne for alle medarbejdere i Danmark.

Hos VKST opfordrer ledelsesrådgiverne til, at man som landmand og arbejdsgiver begynder forberedelserne hurtigst muligt, så du er klar til de nye krav, når loven træder i kraft til sommer.

Har du spørgsmål eller tvivl, eller vil du vide mere, så kom til møde om de nye krav om tidsregistrering den 4. juni 2024.

Mødet vil give indblik i kravene til tidsregistrering, ligesom vores rådgivere og konsulenter vil dække andre personalejura-forpligtelser som ansættelseskontrakter, korrekt lønudbetaling, ferielov og barsel.