sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

5 gode råd til Projektstyring

00:00
Hastighed: ???x
03:39

I denne artikel præsenterer Jens Dalgaard, adm. direktør hos TACK International, fem gode råd til succesfuld projektstyring. TACK International arbejder med ledelsesudvikling og underviser bl.a. i projektstyring.

1. Kend din rolle og dit ansvar

Når du går ind til et hvilket som helst projekt, er det i første omgang vigtigt, at du kender din rolle og dine ansvarsområder. Det er vigtigt at vide, hvad du bidrager med, og hvad der forventes af dig igennem hele projektforløbet, så du ved, hvordan du skal agere i projektteamet. Du skal være bevidst om dine kompetencer og vide præcis hvilke opgaver, det forventes, at du løser og tager ansvar for. Samtidig er det lige så vigtigt, at du ved, hvad du ikke skal tage ansvar for, så der ikke skabes tvivl om rollefordelingen i projektteamet.

2. Skab overblik

Overblik er altafgørende for at projektprocessen kan forløbe planmæssigt. Her drejer det sig om at få fastlagt de præcise mål for projektet, så I efterfølgende kan planlægge den bedste strategi for at nå disse. Det kræver, at I i projektteamet bliver enige om de grundlæggende retningslinjer for projektets udførelse: Hvilke og hvor mange forskellige faser skal I arbejde jer igennem, hvilke opgaver skal løses, og hvordan skal udførelsen af de enkelte faser gribes an?

3. Skab struktur og tag styring

Når der er skabt overblik over de grundlæggende retningslinjer for projektet, skal der skabes struktur og tages styring. Det kræver, at I får skabt gates mellem de forskellige faser. Gates fungerer som beslutningspunkter, der skal gennemføres for at gå fra projektets ene fase til den næste. Her skal projektteamet i fællesskab vurdere, om I er klar til at gå ind i forløbets næste fase. Bliver I enige om, at I har skabt et tilstrækkeligt stærkt fundament i den igangværende fase, kan I således gå videre til den næste. Det er ikke sikkert, at dette viser sig at være tilfældet - hvorfor det nogle gange kan være nødvendigt at tage et eller flere skridt tilbage i projektforløbets faser for at lave de nødvendige justeringer. I sådanne tilfælde bliver det ekstra afgørende, at I sørger for at have jeres overordnede deadline for øje, så tidsplanen ikke skrider.

4. Analysér og informér dine interessenter

Så tidligt i projektforløbet som muligt, bør du arbejde på at få identificeret og analyseret dine interessenter. Du skal vide hvem de er, hvor de er, hvad de vil have, og hvordan du får dem engageret i projektet, så du har deres fulde opbakning. Får du ikke dine interessenter med på dit hold, så at sige, risikerer du i stedet, at de kan blive stopklodser i forhold til opnåelsen af jeres fastlagte mål.

5. Vurdér risici

Gennem et projektforløb kan der opstå mange risikomomenter, som kan have større eller mindre indflydelse på projektets forløb og resultat. Ved opstarten af ethvert projekt, er det derfor afgørende at få vurderet og analyseret de potentielle risici, der kan være forbundet med projektforløbet. Ved at identificere dem så tidligt som muligt i processen, har du størst mulig chance for at minimere, eller helt undgå, at de får negativ indflydelse på projektforløbet.