Abonnementsartikel

En række naturområder i Østjylland er så belastede af kvælstofforurening fra blandt andet landbruget, at de sårbare arter, som skal beskyttes, er i fare for at forsvinde, skriver Morgenavisen Jyllandsposten.

Der er tale om 26 såkaldte Natura 2000-områder, som er udpeget af Miljøcenter Østjylland, ud fra mindst et af følgende kriterier: Naturtypen har en lav tålegrænse. Den ligger tæt på husdyrbrug eller gyllespredningsareal. Den er svær at pleje med slåning eller græsning. Den har en særlig værdifuld flora.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet har på bestilling af Miljøcenter Østjylland beregnet, hvor meget luftbåren kvælstof de enkelte områder er belastet med.

13 af de 26 undersøgte Natura 2000-områder får mere kvælstof, end de kan tåle, lyder konklusionen.

- Vi får en artsfattig natur, hvis de kvælstof-forbrugende planter får lov at dominere det hele.

- De små planter med lavt forbrug af kvælstof kan ikke komme til, siger Henriette Bjerregaard fra Miljøcenter Østjylland til Morgenavisen Jyllandsposten.

- Hvis de næringsfattige naturtyper blev afgræsset eller slået, kunne det hjælpe på problemet, men det sker stort set ikke nu om dage. Landmanden får mere ud af at sætte kvæget ud på en velgødet græsmark tæt på gården, siger Henriette Bjerregaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kontorchef Anette Marqvardsen fra Miljøcenter Østjylland siger, at undersøgelsens resultater vil indgå i de naturplaner, som er ved at blive lavet for Natura 2000-områderne.

Om de får direkte indflydelse på omkringliggende landbrugsejendommes muligheder for udvidelse af produktionen, vides endnu ikke.