Det er ikke så længe siden, at ploven var det foretrukne redskab til at lave den grundlæggende jordbearbejdning. I dag driver hovedparten af de store gårde deres jord pløjefrit. Det skyldes ikke kun et økonomisk incitament, men i lige så høj grad et ønske om at arbejde med jorden og ikke imod jorden. Ud fra et brændstoføkonomisk og klimamæssigt synspunkt synes ideen om pløjefri eller minimal jordbehandling også at være sund.

Inden for de sidste år er der en del, der er gået skridtet videre og nu sår afgrøderne som direkte såning, lo-till eller no-till. Igen ud fra et ønske om ovenstående.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Nordamerika, hvor no-till metoden har været anvendt i årtier, blandt andet på grund af lave nedbørsmængder, arbejdes der med at perfektionere metoderne. GPS og computerteknik gør, at der reelt ikke er nogen grænser for,hvordan metodernes kan videreudvikles.

Gradueret planteavl

Det canadiske firma Clean Seed har udviklet en Smartseeder, der kan udså i graduerede mængder, samtidig med at næringsstofferne også tildeles og placeres gradueret hen over marken.

Clean Seed har udviklet et avanceret præcision no-till såningssystem, der omfatter flere individuelt patenterede teknologier, herunder jordløsnere, gradueret udsæd og målrettet gødskning ved hjælp af elektroniske styresystemer. Den banebrydende CX - 6 SMART Seeder skaber en ny niche inden for det større landbrugs-marked.

Den meget avancerede CX - 6 SMART Seeder er et vigtig avancement i forhold til fremtidig afgrødeetablering. SMART Seeder tilbyder en uovertruffen præcision i moderne no-till såning. Denne såmaskine demonstrerer fremtidens landbrug, som man udtrykker det fra firmaets side.

Maskinen kan håndtere ikke mindre end seks forskellige typer af udsæd og gødninger på en gang. Styringen foregår trådløst til de forskellige doseringsenheder, der styres trinløst efter foruddefinerede jordbunds-, udsæd- og udbyttekort. Således kan alt reguleres og varieres hen over marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvert sågrej er uafhængigt af de andre. Hvis man drejer med maskinen varieres udsædsmængden af alle komponenter, så tildelingen fastholdes pr. kvadratmeter.

Individuelle behov

Maskinen kan efterkomme alle de behov for individualitet, som fremtidens planteavl udsættes for.

Næringsstofbehov svinger ofte henover marken, men mulighederne for i praksis at efterkomme de varierede behov for tildeling af forskellige næringsstoffer findes ikke i dag. Nogle behov for næringsstoffer går op, mens andre går ned. Den eneste måde at løse denne udfordring på er ved håndtering af produkterne separat. Det kan denne maskine.

Håndtering af alle disse produkter hver for sig har tidligere vist sig at være et logistisk mareridt, og ingen teknologi af denne art har været til rådighed for landmanden. Det har ændret sig. Bare se på din nye tablet, bærbare computer og smartphone. Clean Seed sigter klart på at lette fremskridtene for landmanden.

Firmaet anerkender, at for at være mere effektiv med input er man nødt til at designe en såmaskine, der placerer, hvad du vil, hvor du vil, og når du vil. Hidtil har landmænd ikke haft effektivitetsgevinster, hvor de stort set kan eliminere overlapning og gradueret anvendelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om danske landmænd vil komme til at se de store økonomiske gevinster ved denne nye såmaskine gennem samlet udbyttegevinster, stedsspecifik styring, eliminering af overlap, forbedret håndtering af frø og placering og logistikstyring, vides ikke præcist. Men her har nogen tænkt helt ud af boksen. Gad vide om ikke vi kommer til at se noget tilsvarende denne maskine fremover. ?