Dieseltanke bliver med tiden udsat for flere forskellige angreb. En tank af stål kan ruste, mens en tank lavet af plastik kan blive beskadiget af tilsætningsstofferne i olie eller benzin. Desuden er det vanskeligt at afgøre tankens nøjagtige tilstand med det blotte øje.

Små utætheder kan være svære at opdage, især i jorden og fra rør i beton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved større lækager kan skaden være vanskelig at fastsætte eller føre til store oprydningsomkostninger. Dyr og planter er i fare for at dø, grundvandet og vandforsyninger kan blive forurenet i mange år fremover.

- Hvis en ulykke skulle opstå, og det viser sig, at du ikke har fulgt reglerne, kan der ske en reduktion i erstatning fra forsikringsselskabet. Det kan blive meget dyrt, vi taler om millioner, siger Peter Birch Iensen, erhvervsforsikringsspecialist i landbrug hos Länsförsäkringar Skåne.

Placeringen er vigtig

I Sverige findes der bestemmelser omkring periodiske eftersyn af tanken, som udføres af de ansvarlige myndigheder. Tidsintervallet afhænger af korrosionsbeskyttelse, evnen til at indsamle overskydende brændstof, og om placeringen af tanken er inden for eller uden for et vandbeskyttelsesmiljø. Kontrolintervallerne varierer sædvanligvis fra 3 til 12 år, men der findes også kortere intervaller.

- Kommunen fortolker miljøloven baseret på sine forudsætninger. Nogle kommuner kræver derfor en inddæmning af tanken, hvor tanken for eksempel er omkranset af en betonmur. Men det kan variere mellem de forskellige kommuner og inden for en kommune, afhængigt af beliggenhed, mener Peter Birch Iensen.

Generelt bør en dieseltank placeres mindst ni meter fra en bygning. Ikke for at risikere, tanken i tilfælde af brand sætter ild på bygningen, men tværtimod. I tilfælde af brand, kan bygningen sætte ild på tanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Eksplosion i en dieseltank er usandsynligt, men der er en risiko, siger Åke Persson, ekspert i brandfarlige varer, Brandskyddsföreningen.

Det bedste er at bygge tanken ind i en brandsikret konstruktion. Dels på grund af risikoen for tyveri, og dels at vi undgår kondens, hvilket kan føre til rust. Diesellækage forårsaget af rustne tanke er dog mindre almindeligt - de største årsager til diesellækage sker i forbindelse med tyveri, hvor tyven har været sløset.

- En anden årsag er når selve påfyldingshåndtaget er slidt, og det falder ned på jorden efter tankning, og der sker en hæverteffekt, fortæller Peter Birch Iensen.

Bakterier i diesel

Inde i tanken er der et andet potentielt problem, nemlig bakterier, som lever i diesel.

- Bakterievækst i diesel er meget almindeligt. Landbrug har ofte tanke, hvor omsætningen er lav, hvilket nemt giver problemer med bakterievækst, siger Roland Anderberg, fra virksomheden Kronobrygga AB, der arbejder med bakterievækst i diesel- og brændselsolier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dieselen i dag er mere modtagelig for bakterier på grund af de biologiske olier. Dieselolie med tilføjelse af biokomponenter kræver mere pleje ved opbevaring, da det er mere følsomt overfor vand end den rene diesel. De mikrober, der kan overleve og formere sig i brændslet, er naturligt forekommende i jord og luft. De lever i det kondenserede vand i bunden af tanken og i vanddråberne, der svæver frit i hele mængden af brændstof.

I stillestående brændstof kan der være en meget hurtig vækst af bakterier, som i sidste ende vil fylde bunden af tanken med et mørk og klistret lag. Dette kan føre til for eksempel rust og korrosion i tanken og rørsystemer.

- Det vigtigste er at sikre, at du ikke får vand ind i tanken, men det er desværre næsten umuligt. Derfor bør man tilsætte et velafprøvet bakteriedræbende middel i tanken, siger Roland Anderberg.

Hvad skal man gøre i tilfælde af mistanke om infektion i systemet?

- En traditionel test i en petriskål er normal standard for test af mikroorganismer i en tank. Denne type test er overlegen, når det kommer til at bestemme den specifikke type af bakterier, der er tale om, eller hvis det er gær og svamp, der forårsagede problemer, siger Roland Anderberg.

Svensk Petroleum Institute anbefaler, at man regelmæssigt suger bundslammet og vandansamlinger ud med en pumpe. Det er her vigtigt at bemærke, at det drejer sig om farligt affald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg anbefaler, at du ved pumpen sætter en vandudskiller. Det fjerner delvist kondensvand og bakteriel slam, siger Peter Birch Iensen. ?