Abonnementsartikel

Proteinindholdet i korn bestemmes af mange forskellige faktorer end blot gødningsnormen.

Vinteren 2013-14 var meget mild, og kornets vækst startede meget tidligt i foråret. Dette gav kornet i Danmark en lang vækstsæson og resulterede i et højt udbytte. År med høje udbytter vil normalt resultere i lavt proteinindhold i kornet, og som forventet var det gennemsnitlige proteinindhold i 2014 lavt. Det var dog ikke kun i 2014, at proteinindholdet var lavt. Faktisk falder det gennemsnitlige proteinindhold gradvist fra år til år, hvilket skyldes blandt andet planteforædling og en gradvist længere vækstsæson som følge af klimaforandringer.

Nogle politikere har, uden at undersøge de faglige sammenhænge nærmere, straks kædet det faldende proteinindhold sammen med indførelsen af kvælstofkvoterne i 1998 eller andre af de miljøtiltag, der begrænser kvælstofgødskningen i dansk landbrug.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få fuld adgang til alt indhold på Maskinbladet og de digitale udgaver af de faglige magasiner Agro, Bovi og Hyo foruden spændende funktioner som lytteliste, læseliste og favoritter
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.