Lyt til artiklen:

Mælkeprisen er uændret i februar

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Fra 1. februar 2024 vil Arlas acontopris for konventionel mælk af den bedste kvalitet baseret på GMO-frit foder, indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg samt vedligeholdelseskompensation være 325,70 øre/kg.

Fra 1. februar 2024 vil Arlas acontopris for økologisk mælk af den bedste kvalitet baseret på indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg samt vedligeholdelseskompensation være 370,90 øre/kg, skriver Arla i et markedsnyt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det globale udbud af mælk falder fortsat, selv om faldet er aftagende i forhold til de foregående måneder. Mælkeudbuddet i EU forventes at stige som følge af almindelige sæsonmæssige stigninger i foråret. Detailsalget fortsætter med at stige. De globale råvaremarkeder er stabile.

I lighed med markedet for konventionel mælk fortsætter markedet for økologisk mælk med at stige.

Mælkeindvejning

Mælkeproduktionen i EU og Storbritannien faldt i oktober med 1,7 % år til år, og den energikorrigerede produktion faldt med 1,8 procent år til år. Sidste år oplevede vi en vækst på 1,7 procent, så den faldende produktion er ikke overraskende, men dårligt vejr reducerede produktionen mere end forventet, skriver Arla.

Også den amerikanske mælkeproduktion for november var lavere end forventet og faldt med 0,6 procent år til år. Hovedårsagerne til det svage resultat var en større reduktion i den amerikanske besætningsstørrelse (et fald på 10.000 køer mellem oktober og november) og en lavere mælkeproduktion pr. ko (et fald på 0,1 procent).

Fedt og protein

Mens mælkeindvejningen var faldende, steg fedt- og proteinindholdet i mælken i november kraftigt i forhold til sidste år, hvilket øgede den energikorrigerede produktion med 0,8 procent år til år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endvidere steg mælketørstofproduktionen i New Zealand med 0,8 procent år til år i november efter et fald på 0,9 procent sidste år, hvilket betyder, at vi i november oplevede det næstlaveste produktionsniveau i syv år.

Vejrforholdene blev værre i løbet af december. Størstedelen af den negative effekt ramte Sydøen, som har mere kunstvanding og er lidt mindre følsom over for udsving i vejret, men der vil stadig være en vis negativ indvirkning.

Den australske mælkeproduktion steg i november med 6,3 procent år til år efter et fald på 9,8 procent sidste år. I Argentina faldt mælkeproduktionen i november med 4 procent år til år og med 3,6 procent år til år på korrigeret basis.

Ostemarkedet er stabilt.

Mælkepulverpriserne i EU holdt sig ret stabile. Der var mindre fald omkring jul, men priserne steg igen til det tidligere niveau. Mælkepulverpriserne steg en smule på verdensmarkedet, men er stadig betydeligt lavere end EU-niveauet.

Smør

Det europæiske smørmarked er stadig meget roligt og relativt stabilt.