- Nogle køer har svært ved at vise brunst og blive drægtige efter en kælvning, og dem kan vi hjælpe med det nye lægemiddel PRID Delta. Og det får fremover større betydning med en effektiv ind- og udsætningspolitik, så man undgår at bruge ressourcer på dyr, der ikke indgår produktivt i driften, fortæller kvægfagdyrlæge Kjeld Lynge Madsen fra Ceva Animal Health, der er firmaet bag det nye produkt.

- Især to indsatsområder har stor betydning for det flow af dyr, der giver det bedste økonomiske resultat, nemlig tidlig kælvningsalder for kvierne og kort kælvningsinterval for køerne, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beregninger fra SimHerd viser, at for en repræsentativ test-besætning med 200 årskøer betyder en forbedring af drægtighedsprocenten på 10 procent for køerne, og en nedsættelse af kviernes kælvningsalder fra 26 til 24,5 måneder, en samlet forbedring af dækningsbidraget på cirka en million kroner over en 10-års periode.

- Produktet giver selvfølgelig ikke i sig selv disse forbedringer, men med bedre muligheder for at hjælpe de kvier og køer, der ødelægger statistikken, er vejen banet for en optimering, vurderer Kjeld Lynge Madsen.

Ifølge dyrlægen har kvotesystemet betydet, at landmændene ikke i samme grad har fokuseret på at producere mest effektivt, men derimod på at producere det, som deres kvoter gav lov til.

- Men den opfattelse bliver der vendt op og ned på fra 2015, fordi det så igen er et spørgsmål om at få mest muligt ud af hver kvadratmeter staldplads, forklarer han og tilføjer:

- Især de landmænd, der har store problemer med at styre reproduktionen, kan få stor glæde af det nye styringsværktøj. I stedet for at koen skal gå en brunstperiode mere, øges chancen for, at brunsten bliver opdaget i tide.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrer progesteronniveauet

PRID Delta virker ved at afgive progesteron, som er et vigtigt hormon i forbindelse med den naturlige brunst. Ifølge Kjeld Lynge Madsen er netop et for lavt progesteronniveau ofte problemet, når kvier og køer enten ikke kommer i brunst, eller ikke viser brunsten.

- Koen bliver ikke brunstig, så længe PRID Delta befinder sig i skeden. Det er først, når behandlingen stoppes, at brunsten indtræder, siger han og fortsætter:

- Der er ingen farer forbundet med det aktive middel, og der er ingen direkte ydelsesfremgang forbundet med behandlingen. Fordelen ligger alene i en effektiv styring af brunst og dermed en mulig fremskynd-else af drægtighedstidspunktet.

PRID Delta er udformet som en spiral, der indsættes i dyrets skede. Udformningen sikrer en god kontaktflade til koens skedevæg. Det betyder, at der bliver frigivet en stor mængde progesteron, der i sidste ende er afgørende for koens brunst og drægtighed. Midlet må bruges 35 døgn efter kælvning og skal være i koens skede i syv dage.

Kun til dyr med brunst- og drægtighedsproblemer

Selvom det kunne være fristende at styre en hel besætnings brunstperioder med PRID Delta, som det eksempelvis sker i New Zealand, strider det mod Arlas etiske regler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det her produkt er kun beregnet til de køer eller kvier, der har svært ved at blive brunstige af den ene eller anden grund. Men det er jo også tit de køer, der har det største potentiale for at løfte den samlede produktivitet i besætningen. Især de landmænd, der har en del problemer med at få køerne drægtige, kan virkelig rykke deres effektivitet op i en anden liga, fortæller Kjeld Lynge Madsen.

PRID Delta må ordineres til landmandens eget brug til brunstsynkronisering af dyr med normal æggestoksfunktion. Til dyr med unormal æggestoksfunktion, for eksempel ved cystedannelse og lignende, må behandlingen kun foretages af dyrlægen. ?lib