PLindberg udsendte for nyligt en pressemeddelelse, hvor virksomheden præsenterede en ny affugter med argumenter om en energibesparelse svarende til de fire til fem liter dieselolie, som en varmekanon bruger i timen. Dette er ifølge PLindberg nok til, at den mindre CO2 udledning kan udløse et energitilskud ved investeringen af affugterne.

Men den besparelse stiller energirådgiver Gunnar Schmidt sig kritisk overfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I min verden er der tale om en SUB-optimering. Altså en optimering hvor man sparer på et parameter uden hensyntagen til, at det giver et dårligere slutresultat, udtaler Gunnar Schmidt, energirådgiver ved Byggeri og Teknik I/S

Nis Pedersen fra Anteco er opsat på, at svineproducenterne får den rigtige løsning og er ræd for at argumentet om en besparelse på energiomkostningerne vil friste dem i en grad, hvor man overser fakta.

- Hos os sælger vi både affugtere og varmekanoner, og da fortjenesten for mig er højest ved salg af en affugter, burde jeg måske være glad, når de bringes frem som et alternativ, siger Nis Pedersen og fortsætter:

- Men jeg skal også have kontakt med kunderne om to år, så jeg vil hellere være sikker på, at kunden får den løsning, som reelt kan løse deres udfordring.

Staldens tomperiode er afgørende

Når en stald skal vaskes, beregner landmanden ofte kort tid fra vask til stalden igen tages i brug. De effektive produktioner, der er i dag, er optimeret kraftigt på mindst muligt tomgangstid. I praktisk drejer det sig ofte om mellem 15 til 24 timer til tørring og opvarmning, inden de næste grise står klar til at komme ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis man tager udgangspunkt i en almindelig slagtesvinestald med betonspalter og betongulv, forventer Gunnar Schmidt og VSP, at der er omkring en 1,0-1,6 kg vand/kvadratmeter gulv, som skal fordampe væk.

- En affugter kan sagtens udtørre stalde, hvis bare man har tid nok, udtaler Holger Broegaard Nielsen, tidligere energirådgiver, Landbrugets ByggeRådgivning, og fortsætter:

- Men man skal have rigtig god tid samt minimum 20-25 grader i stalden, for at det vil fungere optimalt.

Gunnar Schmidt bekræfter at tiden er en vigtig faktor i dette spil, og han er meget i tvivl om, hvorvidt landmændene vil bruge tiden på det. Han mener nu ikke, det er det eneste problem ved brugen af affugtere og sammen med Nis Pedersen fra Anteco, mener han, det er ufuldstændig rådgivning, hvis man anbefaler affugtere til svinestalde uden at forklare, hvilke forudsætninger man skal stille for, at de fungerer.

Manglende effekt ved affugter

En væsentlig faktor i spørgsmålet om udtørring af en stald er affugteren eller varmekildens størrelse og effekt. De affugtere, der er på markedet i dag og som sælges til landbruget, udtørrer med 1,5-2,0 kW pr. time mod en typisk varmekanon, som ligger mellem 40-60 kW pr. time.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der skal 3,0 kW til at udtørre en kvadratmeter gulv, siger Gunnar Schmidt.

Ydelsen ved udtørringen falder hele tiden i takt med, at stalden tørres ud, hvilket betyder, at det er den sidste mængde vand, som tager længst tid at få til at fordampe.

Ifølge beregninger som Landsudvalget for svin (i dag VSP) lavede i 1994 og præsenterede i et notat, fremgår det, at svage varmekilder under 12 kW ikke er tilstrækkelig til at tørre stalden i løbet af et døgn. Afhængig af den vandmængde, som skal fordampe, vil tørring af en stald med 192 stipladser kræve 10-20 timer med en 20 kW-varmekanon eller 5-10 timer med en 40 kW-varmekanon. Beregningerne er foretaget ud fra en udetemperatur på 0 grader og en relativ luftfugtighed på 90 procent.

- Der er som sådan ikke lavet forsøg med affugtere, og de beregninger, der er lavet, er ikke nye. Men fysik er jo en eksakt videnskab, som man ikke kan argumentere imod, siger Gunnar Schmidt.

Manglende luftcirkulation

Der er også en anden parameter, som har betydning for en god og effektiv udtørring af stalde - luftens cirkulation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan sammenligne det lidt med en ovn. Der kan man også spare både tid og temperatur ved at tilsætte varmluft, siger Gunnar Schmidt.

Affugterne har en meget lille luftcirkulation, hvilket muligvis vil fjerne noget af effekten, mener Gunnar Schmidt.

- Vi ved jo, at man kan speede udtørringen op, hvis man sætter en til to ventilatorer ind i stalden sammen med varmekanonen.

Skaber affugteren en optimal velkomst for grisene?

Når man vasker en stald, er det blandt andet fordi, man gerne vil fjerne snavs og bakterier, så de nye grise kommer til et mere skånsomt miljø. Det stresser grisene at blive flyttet, hvilket gør dem særlig følsomme i den første tid.

En vigtig ting i forhold til at skabe en optimal velkomst for de nye grise er, at stalden er varm. Det er ikke nok at stalden er tør, men den skal også have den rette temperatur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ikke nok, at luften i stalden er eksempelvis 25 grader, da både inventar og betongulv varmes meget langsommere op, siger Gunnar Schmidt og fortsætter:

- Man skal huske på, at grisen skal ligge på gulvet og færdes meget tættere på gulvet, end vi gør, når vi går igennem stalden.

Affugteren afgiver meget lidt varme fra sig, hvilket betyder at stalden efterfølgende skal opvarmes, hvis man vil opnå det perfekte klima, inden grisene sættes ind.

- Der findes jo slagtesvinestalde uden varmekilder, hvilket jo må betyde at man i de stalde ikke får stalden varmet op, konkludere Gunnar Schmidt og fortsætter:

- Jeg er ikke ekspert i grise, men er det ikke sådan, at hvis grisene ikke får en optimal start i stalden, er der risiko for sygdomme og forhøjede medicinforbrug?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kombination kan være en løsning

Begge eksperter påpeger dog, at der kan være en positiv effekt på udtørringen, hvis man kombinerer både varmekanon med affugter. De har dog ikke på nogen måde regnet på, om der er en energibesparelse ved det, men det kan burde kunne tage noget af den tid der bruges på udtørring.

- Der kan måske være en effekt ved at kombinere en varmekanon med en affugter, men så skal man blot huske på, at der på den måde også vil skulle investeres i to apperater. Den merudgift skal jo så helst betales af lavere energiudgifter, som endnu ikke er bevist vil forekomme, siger Nis Pedersen

Forudsætningerne bør overvejes inden valg

Begge eksperter fastslår, at affugtere kan udtørre en stald. Den eneste forudsætning er, at man har god tid til det. I så fald er der såmænd også argumenter for at undlade varmekanonen.

- Det eneste gode argument for en affugter er brandfaren ved olie- eller gaskanonerne, som man bruger i dag, siger Holger Broegaard Nielsen

- Jeg kan godt se, at der er landmænd, som er tilfredse med affugtere, men jeg må indrømme, at jeg ikke tror på, at de kan bruges, hvis man både vil udtørre stalden på et døgn og samtidig skabe et optimalt klima til de nye grise, siger Gunnar Schmidt. ?