Med individuel Faresti Fodring bliver det muligt automatisk at fodre søer i farestald og endda i løbeafdeling individuelt efter foderkurver valgt fra en håndterminal.

Systemet er baseret på Nedap Velos styringspakken, men kan monteres og integreres på dit eksisterende tørfodringsanlæg uanset fabrikat og uanset hvilket opstaldningssystem, du har i løbe- drægtighedsstald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den enkelte faresti får eget elektronisk ID, der læses fra gangen med håndterminalen. Og dermed tager vi skridtet videre fra de kendte våd- og tørfodringssystemer, hvor man enten skal taste et so-nummer eller gå ind i stien og justere eller lukke en foderkasse.

Den individuelle foderdosering sker efter den valgte og mest optimale fodringsstrategi, der kan ændres på ethvert ønskeligt tidspunkt; automatisk eller manuelt. På den måde vil udfodringen kunne tilpasses ved de daglige inspektioner og med omgående effekt til næste udfodring.

Og for at optimere foderindtaget sker uddoseringer i små rationer, og antallet kan justeres individuelt i forhold til foderkurven.

På denne måde sikres optimal dyrevelfærd, performance og ikke mindst soens tilstand på en enkel, effektiv og arbejdsbesparende måde.

For stort vægttab i farestalden for det enkelte dyr giver negative konsekvenser i næste cyklus; reduceret, forsinket brunst efter fravænning og et signifikant lavere antal embryoer samt omløbere. Med Faresti Fodrings anvendelse af fodringsstrategier er det automatiseret og risikoen for vægttab reduceret for sikring af søer og gylte i optimal tilstand.