Skiold Pigsaver får tre nyhedsstjerner på dette års Agromek.

- Konceptet bygger på et nyudviklet fodersystem, som i kombination med daglig management hjælper landmanden med at nedbringe smågrisedødeligheden i diegivningsperioden, udtaler salgschef Arne Brændgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet kan fasefodre og tildele rodemateriale via samme minivolumendoserer / foderstreng.

Tildeling af foder i samme tidsrum, som mens soen fodres, trækker smågrisene væk fra soen i det kritiske tidsrum, hvor soen lægger sig ned.

- Systemet lærer smågrisene hurtigere at æde selv og sikrer dermed en glidende og sikker overgang til fravænning. Skiolds fokus har været at nedsætte pattegrisedødeligheden, brugen af antibiotika, lette arbejdsbyrden samt højne fravænningsvægten, udtaler Arne Brændgaard.

Skiold PigSaver kan være med til at automatisere fodertildelingen i farestalden og samtidig nedbringe antallet af døde pattegrise i diegivningsperioden hos både løsgående søer og i traditionelle kassestier.

Ved at tildele små mængder foder, eller rodemateriale til pattegrisene, under og efter soen bliver fodret, lokker det smågrisene væk fra soen. Det kan være med til at færre grise bliver klemt under soen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfodringen kan styres automatisk eller manuelt. Fodermængden kan variere fra cirka 50 gram og op til 500 gram pr. udfodring.

Med Skiold Pigsaver er det også muligt at benytte fasefodring.