Abonnementsartikel

BD WebØkonomi - Økonomistyring med regnskab, sags- og opgavestyring, og lønafregning til

små og store virksomheder.

BD WebTid - online tids- og opgavestyring med opgaveplacering, start-stop og

billeddokumentation - danner grundlaget for styring af ressourcerne i hovedprogrammet BD

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

WebØkonomi.

BD WebØkonomi og BD WebTid er unikke redskaber til tids- og opgavestyring og behandling af

data. Programmerne er fuld integrerede og klarer hele processen - medarbejderne registrerer deres

tid, og der kan straks sendes en faktura til kunden - enten elektronisk, via PDF eller almindeligt papir.

BD WebØkonomi er også elektronisk fakturamodtagelse og behandling.

Webbaseret betyder, at alle programmer og data ligger på en server. Det indebærer, at man har adgang

lige meget, hvor man er, hvis man bare har internetforbindelse via en PC, smartphone eller tablet.

Uddrag af BD WebØkonomis mange funktioner:

- Finansregnskab, økonomi- og ressourcestyringen med budget og budgetkontrol.

- Opgave- og projektstyring med tilbud og tilbudsstyring.

- Elektronisk fakturamodtagelse og behandling - også ind scannede papirbilag.

- Debitor- og kreditorstyring med automatisk betalingsoverførsler til bank.

- Lagerstyring med styklister, varegenkendelse samt priskatalog og statistik.

- Rekvisition med bestillerfunktion.

- Tidsregistrering alle arbejdsformer og medarbejdere samt visning af ferie- flexsaldi med videre.

- Fuld lønfunktion med lønafregning, E-indkomst, feriepenge pensioner med videre.

- Kontraktstyring til fakturering af faste aftaler som. plejeaftaler, husleje med videre.

- Snitflader, så der kan kommunikeres med eksternt udstyr og andre programmer

Specialfunktioner:

Anlægsfunktion til styring af maskinpark og anlægsaktiver - blandt andet afskrivninger.

Skov- og pyntegrønt funktion til styring af skovdrift.

BD WebTid

BD WebTid er registreringsprogrammet til smartphone og tablets:

- Hvor er opgaven udført, hvad er lavet i hvor lang tid. Samtidig registreres maskiner og vareforbrug på opgaven.

- Positionering, find vej, registrering af start/stop, vedhæft foto med videre.

- Medarbejderne kan se saldo for ferie, afspadsering, rådighed med videre.

Brugerdata A/S - Standnr.: D3232.

Du får:

En fuldt integreret løsning, tilgængelig via din browser, hvor opgaverne fra praktik til elektronisk behandling løses fleksibelt og sammenhængende.

Om os:

Brugerdata A/S har over 30 års erfaring med Windows-programmer til tidsregistrering, ressource- og

økonomistyring. Der leveres til en bred kundegruppe blandt andet landbrug, driftsfællesskaber,

forsyningsvirksomheder, kommunale park- og vejafdelinger samt en bred vifte af andre private

virksomheder.

Brugerdata A/S offentliggør i efteråret 2014 et nyt produkt - et nyudviklet webbaseret

økonomistyrings-program, som grundlag for det digitale kontor.