Abonnementsartikel

Et dræn er en investering i jorden, men hvis man ikke kan genfinde drænet, er det svært at vedligeholde, og investeringen går dermed snart tabt. Derfor tilbyder Geoteam nu at digitalisere landmændenes gamle papir-drænkort og lægge dem i traktorens skærm, så drænrørene bliver lette at genfinde og vedligeholde. Landmanden kan desuden selv indlæse nye dræn i kortet og også indlæse vedligeholdelse af de eksisterende rør, og Geoteam gemmer en kopi af kortet, så intet kan gå tabt.

Geoteam A/S - Standnr.: F5148. ?