X30 shape control er en software, der er tilgængelig på X-30 terminalen fra Topcon. X30 shape control kan bruges til at udføre alle typer handlinger i marken, som man har overført fra blandt andet markkortene i mapinfo. Disse bruges til hektaransøgningen.

Planteavlskonsulent eller ejer kan overføre forskellige data som for eksempel markgrænser, randzoner, bræmmer og gravhøje. Udelukkelseszoner (randzoner, bræmmer og gravhøje) kan lægges ind på kortet som polygoner, og derefter overføres denne info til Topcon X30 skærmen via en USB nøgle. Herefter lukker eksempelvis sprøjten selv, når den kommer i nærheden af de indtegnede udelukkelseszoner, og således undgår landmanden, der bliver lavet fejl i marken og dermed risikere træk i EU-støtten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har man andre til at lave markarbejdet (maskinstation, nabo) er X30 shape control en større sikkerhed for, at der ikke sker dumme fejl og kun de arealer, der er indtegnet på kortet bliver behandlet/bearbejdet.

Efter arbejdet er udført, er der i Topcon X30 skærmen gemt dokumentation for behandlede arealer og udeladte arealer. Ligeledes er der gemt dokumentation for tidsforbrug, behandlet areal og forbrug af hjælpestoffer for eksempel handelsgødning og kemi.

X30 shape control er en lettelse til både traktorfører og ejere, da man ikke får behandlet de forkerte arealer, og samtidig har man dokumentation til myndighederne for, at man ikke har behandlet de forkerte arealer. Topcon shape controls forskellige muligheder i X30 er gratis. Thorsen-Teknik - Standnr.: M9650. ?