CropSpec er en afgrødesensor til at scanne afgrødens evne til at reflektere lys og ud fra dette bestemme afgrødens klorofylværdi og biomasse, fordelt over hele markens areal. Ud fra dette beregner CropSpec sammen med X30 skærmen fra Topcon, det aktuelle kvælstof-optag, eller med andre ord, hvor kraftig er afgrøden eller hvor tynd er den. Ud fra dette, varieres kvælstof tildelingen på det pågældende areal.

Ved fordeling af kvælstof efter behov, bør man få en bedre og en mere ensartet afgrøde, ligeledes en mere jævn afmodning af afgrøden. Måske også en mindre risiko for lejesæd og dermed en nemmere høst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøg viser ved anvendelse af afgrøde sensorer, sammen med marksprøjten, at der kan spares kemi. For eksempel ved vækstregulering kan man regulere doseringen af kemi afhængig af, hvor kraftig eller hvor tynd afgrøden er forskellige steder i marken.

CropSpecs afgrøde sensorer fra Topcon sidder placeret på redskabets kabine og ikke på sprøjtebommen. Denne placering giver er stort synsområde,og samtidig giver placeringen en større reaktionstid contra en bomplacering. Placeringen på redskabets kabine giver samtidig en god beskyttelse af sensorerne. CropSpec er ikke afhængig af daglys, så systemet kan køre døgnet rundt med samme resultat. CropSpec fra Topcon er udviklet i samarbejde med Yara. Thorsen-Teknik - Standnr.: M9650. ?