Til årsmødet i Herning præsenterede formanden for Videncenter for Svineproduktion (VSP), Erik Larsen, en ny handlingsplan for halvering af brugen af tetracykliner. Et offensivt forslag, som viser mod og handlekraft og som flytter fokus.

I mange år som underviser har jeg brugt billedet af en kalv der skal flyttes, når jeg skulle beskrive landbrugets forhold til lovgivning og politikerne. Vi er blevet hevet rundt i politikernes og folkestemningens manege og selvom vi har hevet imod og gjort modstand, er det altid endt med, at vi er kommet i den retning, som dem med træktovet ønskede. Nu skal vi til at bytte plads, så det er os, der trækker i politikerne og folkestemningen. Lad os nu lægge stien for fremtiden med flere forslag, som viser handlekraft.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når man gik rundt og hørte indlæggene på årets svinekongres, er det tydeligt, at vi har stor viden om mange af fremtidens udfordringer. Kastration og løsgående diegivende søer er blot to af de områder, som allerede i dag drøftes. Vi har forskning på området, så nu skal vi turde gå foran, så vi selv får indflydelse på, hvordan fremtidens svineproduktion skal formes.

Den største hindring for at det kan lykkes at være frontløber er, at vi ikke kan stå sammen. Vi vil i hver vores retning. Alene i mediebilledet plages vi af flere aktører med hver sin vinkel. Danske svineproducenter, VSP, Landbrug & Fødevarer og Bæredygtig Landbrug er alle spillere i den offentlige debat og tit med forskellige synspunkter. I omverdenen fremstår landbruget og svinebranchen ikke som en samlet enhed, men i langt større grad som et splittet erhverv, hvilket giver medier og politikerne muligheden for at sætte stød ind mod os. På svinekongressen kunne man høre Bengt Holst fra Københavns Zoo fortælle, hvor vigtigt det er, at det er en person som står frem og forsvarer en sag, har opbakning fra hele sit bagland. Det kan vi lære noget af.

Husk, at du som abonnent altid kan læse artiklerne på www.hyo.dk. Her har du desuden mulighed for at kommentere den enkelte artikel. For at læse artiklerne kræves et log-in. Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer. ?