Abonnementsartikel

Den daglige fodring for mælkeproducent Henrik Vandborg består i at fylde påslagene op med ingredienser. Det automatiske fodringssystem blander og tildeler selv den korrekte mængde foder. Flere forskellige blandinger og tidsbesparelser var grundlaget for investeringen

Tegningerne ligger for længst klar, og det automatiske fodringssystem er også stillet op, men endnu mangler den nye stald at blive bygget.

Mælkeproducent Henrik Vandborg nær Hobro har netop fået det endelige grønne lys for at opføre sin nye stald med plads til 300 køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det automatiske fodringsanlæg fra Skjold Mullerup er sat op, så egentlig er det bare at gå i gang.

- Vi fik sat anlægget op i december 2007, fordi vi regnede med, at byggeriet skulle i gang så snart frosten gik af jorden. Men det holdt altså ikke. Det tog lidt længere tid at få godkendt ansøgningen.

Anlægget med de tilhørende påslag er sat op i den nuværende foderlade, hvor alle ingredienser ligger tæt på. Og bygget sammen med foderladen ligger den gamle stald, hvor der går 150 køer, som fodres med Mix & Carry-anlægget.

Når den nye stald,der skal opføres vinkelret på enden af den nuværende stald, står klar, er det blot at forlænge skinnerne, så vognen kan køre ind i de nye omgivelser.

Foderanlæg lagt fast

Nu kan Henrik Vandborg imidlertid snart se lys for enden af tunnelen. Og ideen med det automatiske fodringssystem har ligget fast fra starten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Anlægget har nogle fordele, som gjorde, at vi egentlig ikke har spekuleret på andre idéer. Anlægget kan fodre ud flere gange om dagen, uden at det tager tid fra os. Nu fodrer anlægget fem gange om dagen i sommerperioden og seks gange i vinterhalvåret.

- Skulle vi gøre det med en fuldfoderblander, ville det tage alt for lang tid af en almindelig arbejdsdag, forklarer Henrik Vandborg.

- En anden fordel er, at vi kan køre med forskellige foderblandinger i forskellige grupper. I øjeblikket kører vi med fire blandinger, som vi selvfølgelig også kunne blande manuelt i en vogn. Men igen – det tager tid, konstaterer den 35-årige landmand.

Og Henrik Vandborg erkender da også, at skulle han fodre manuelt, så kom han ikke i stalden klokken 23 for at fodre. Den tjans har anlægget nu i stedet og tildeler lidt natmad til køerne klokken 23.30 hver aften.

Registrerer foderforbrug

Alle funktioner og indstillinger på Mix & Carry-anlægget styrer Henrik Vandborg fra en lille PDA. Her kan han hurtigt skrue op og ned på fodermængden, ændre sammensætningen eller trække data ud vedrørende fodringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På PDA’en kan vi også se hvor meget foder, vi har bjærget i de forskellige slæt. Når vi starter på en ny silo, nulstiller vi den samlede vægt på det pågældende påslag, og når siloen er tom, har vi det nøjagtige tal for, hvor meget ensilage der har været i det enkelte slæt, fremhæver Henrik Vandborg.

- Vi installerede anlægget den 20. december, men vi ventede da lige til efter jul med at parkere fuldfodervognen, erkender Henrik Vandborg med et smil.

- Den fulde effekt af anlægget får vi dog først, når den nye stald står færdig. Men vi satser på at få mere tid blandt dyrene og skabe lidt mere aktivitet i stalden i kombination med de nye malkerobotter, samtidig med at der ikke er så meget larm i stalden. Og beskidte dæk i foderet bliver der heller ikke noget af, fastslår Henrik Vandborg.

Overdimensioneret anlæg

Henrik Vandborg er uddannet driftsleder og har altid arbejdet med landbruget – blandt andet i et job som fodermester på Gjorslev Gods. Han overtog gården Kolbækgaard efter sine forældre i 2001 og byggede i 2002 50 ekstra pladser i stalden. Men nu er der snart udsigt til 211 køer, der er det antal, Henrik Vandborg må have i den nye stald med det nuværende jordtilliggende.

De 211 køer plus kvier i den gamle stald kommer foderanlægget ikke til kort over for. Ifølge Skjold Mullerup er det dimensioneret til at fodre op mod 1.000 køer. Men så er der tænkt længere ind i fremtiden, siger Henrik Vandborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den nye stald bliver placeret, så der med tiden kan bygges en tro kopi af den ved siden af. Og selv med to nye stalde har vi kapacitet nok i foderanlægget, fastslår han.

Økonomien i systemet kontra et traditionelt foderbord har han imidlertid ikke regnet ret meget på.

- Jeg havde bare bestemt mig for, at et automatisk anlæg var det rigtige for mig. Før den nye stald står færdig, og vi har kørt en periode med anlægget kan jeg ikke se udgifterne til vedligehold og strøm.

- Men skal man investere i en ny fuldfoderblander og en ny traktor, så løber det hurtigt op i nærheden af prisen for det automatiske anlæg, vurderer Henrik Vandborg, der er glad for de første måneder sammen med anlægget i stalden.

- På nuværende tidspunkt ligger vi på 10.800 kg energikorrigeret mælk, men det bliver spændende at se, når vi får de helt optimale betingelser i den nye stald. Så skulle vi gerne stige lidt, lyder det fra Henrik Vandborg

Artiklen fortsætter efter annoncen

Markplan 2008 for Kolbækgaard

35 hektar slætgræs

51 hektar majs

9 hektar vinterraps

7 hektar vårbyg

18 hektar hvede

Artiklen fortsætter efter annoncen

9 hektar vårbyg til helsæd

10 hektar afgræsning

11 hektar vedvarende græs

I alt 150 hektar

Foderplan for Kolbækgaard

8,0 FE majs

Artiklen fortsætter efter annoncen

3,5 FE græs

Type 3 + kridt, mineraler

Goldkomineral, mineraler

Type 1, kvier, mineraler

1,0 FE melasse

Artiklen fortsætter efter annoncen

0,3 FE valset korn

4,3 FE kraftfoder

0,2 Halm

Ovenstående tildeles af foderanlæg. Derudover tildeles op til 6,0 FE via kraftfoderautomat i stalden.