Lyt til artiklen:

Handlekraftig forskelsbehandling mellem stormskader og mink-erstatninger

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Den socialdemokratiske erhvervsminister Morten Bødskov forventer, at både Naturskaderådet og private forsikringsselskaber yder en helt særlig indsats efter stormfloden, der ramte specielt det sydlige Danmark i efterårsferiens sidste weekend.

- Mange lokalsamfund er ramt af forfærdelige skader. Weekendens vejr var historisk voldsomt. Derfor skal vi hjælpe dem, der er ramt, og som nu står med mange bekymringer, ødelagte boliger og sommerhuse. Jeg er glad for, at vi i fællesskab har skabt stormflodsordningen, som dækker, hvis man bor i et hårdt ramt område. Samtidig forventer jeg, at forsikringsselskaberne nu yder en helt særlig indsats, så de ramte boligejere kan få deres erstatning hurtigst muligt, og at sagsbehandlingen som udgangspunkt er påbegyndt senest et døgn efter anmeldelse af skaderne, siger erhvervsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ministeren lægger således pres på både den offentlige og den private sektors forsikringsordninger om at arbejde hurtigt. De ramte skal have påbegyndt deres sag indenfor et døgn, forventer han. Det er glædeligt, at ministeren forventer hurtig handlekraft.

Anderledes og i skærende kontrast står det til med de minkavlere, som blev frataget deres erhverv og livsgerning ved en regeringsbeslutning uden lovhjemmel. De venter stadig - nu på tredje år - på at få vurderet erstatningen og kan ikke komme videre. Og det er endda en principiel sag. Det har Byretten i Glostrup netop bestemt og derfor henvist Bæredygtigt Landbrugs sag om lovligheden af påbuddet om aflivning af samtlige mink i Danmark fra den 6. november 2020 til Landsretten.

Mon minister Morten Bødskov også vil vise stor handlekraft her og støtte sin ministerkollega, fødevareministeren, og presse på for at fremskynde de sager, der ikke har taget hverken dage, uger eller måneder, men nu snart går ind i deres fjerde år?