Abonnementsartikel

Der kan være udfordringer med afgræsning af naturarealer, men det kan sagtens blive en nem og billig måde at sikre tilvæksten hos dine dyr.

Mange kommuner har naturområder, der skal afgræsses med hjælp fra landmænd med et dyrehold. Det er nødvendigt, at der gives vide rammer for, hvordan arealerne kan afgræsses fra myndighedernes side, da det ofte vil være absolut nødvendigt med et økonomisk tilskud for at få økonomien til at hænge sammen ved pleje med blandt andet afgræsning. Derfor skal herfra sendes et ønske til kommunerne om at være åbne omkring omfang, periode med dyregruppen, og om der forventes et skifte i dyreholdet. Derved kan de landmænd, der indgår aftaler og investerer i et dyrehold, ikke pludselig stå i en situation, hvor man alligevel ikke kan disponere over et areal i eksempelvis en fem års periode.

Der er meget beskyttet natur, hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden eller føres tilbage til oprindelig tilstand. Det gælder for eksempel ferske enge, heder, moser og kær, overdrev, strandenge og så videre.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.