Abonnementsartikel

Der er store variationer i årets høstudbytte hos de fem landbrugsbosser, Maskinbladet har talt med

Langt under gennemsnit

Landbrugets præsident Peter Gæmelke har aldrig været så langt fremme med høsten så tidligt på sommeren som i år. Her i begyndelsen af august er omkring 45 procent af høsten taget, men til gengæld er udbyttet ikke imponerende.

Peter Gæmelke har høstet 80 hektar vinterbyg, 80 hektar vinterraps, godt 40 hektar hvede og 21 hektar rajgræs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Generelt har det været tørt med en lav vandprocent. Rajgræsset ser ud til at have givet et nogenlunde resultat om end lidt mindre end sidste år.

- Vinterbyg og raps – jeg vil ikke sige, det har skuffet, for jeg havde forventet en dårlig høst. Men som der stod skrevet på et tidspunkt, så ville det blive en god høst i vest og en skodhøst i øst.

- Vi bor lige på højderyggen og har for god jord til at vande, men det er meget uens jord. I hveden har vi eksempelvis høstet alt mellem 500 kg og 10 tons pr. hektar, fortæller Peter Gæmelke til Maskinbladet.

I rapsen har der været en spredning på mellem 1.200 kg og fire tons pr. hektar med et gennemsnit på 2,5 tons pr. hektar. I det store hele bliver 2008 ikke et fantastisk høstår for præsidenten.

- Det bliver en dårlig høst. Jeg tror, vi ender på omkring 70 procent af normalt udbytte, siger Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forventer, at den sidste hvede samt vårbyg og havre er klar til høst i løbet af den næste uges tid.

Alt går efter planen

Hos Martin Merrild i det vestjyske skrider høsten planmæssigt frem. Han driver 140 hektar med divergerende afgrøder, og han har overstået høsten af vinterraps, vinterbyg og almindeligt rajgræs.

- Indtil nu har vi oplevet tilfredsstillende udbytter. Vandprocenten var fin, og halmen er også bjerget uden problemer i den varme periode, vi netop har haft, fortæller Martin Merrild, der til daglig beklæder borgmesterposten i Struer og formandsposten i Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion.

I skrivende stund (5. aug. red.) har Martin Merrild påbegyndt hveden, men indtil nu har han kun høstet fem procent af arealet, da afgrøden ikke er helt modnet af endnu.

- Hveden ser også ud til at give et normalt udbytte, så jeg frygter kun udbyttet i vårbyggen, der nok er blevet hårdest ramt af tørken, vurderer Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Problemer har han indtil videre ikke haft nogen af. Alt går efter planen på bedriften nær Struer.

Nem høst på Ærø

Få maskinomkostninger og få overarbejdstimer har givet en nem høst i 2008.

Så kort kan situationen beskrives for Bent Juul Sørensen, formand for Mejeriforeningen.

Han er meget tilfreds og mangler kun at få resten af hvedehøsten i hus. Ellers er både vinterbyg og vinterraps hjemme, og det gælder også for vårbyggen på de 200 hektar salgsarealer, som Bent Juul Sørensen driver på sin ejendom på Ærø.

Vandprocenten er acceptabel med udsving på plus-minus en procent. Og han glæder sig over, at rapsen er godt tør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set i lyset af prisstigningerne på raps i år er han dog lidt ked af, at rapsen blev solgt allerede forrige år:

- Det var en fejldisponering, konstaterer Bent Juul Sørensen.

Svineproducent med lutter græsmarker

Torben Poulsen er en af de få svineproducenter, der ikke har et kornaks på sine marker. Han har græs i samtlige arealer i omdrift, og græsset leveres til den nærliggende tørrestation.

- Vi har valgt at prioritere svineproduktionen og nedprioritere planteproduktionen, fortæller formanden for Danske Svineproducenter.

- De første år var jorden bortforpagtet, men siden 2001 har vi drevet den for egen regning og risiko. Vi har hidtil høstet to slet i år og mener, vi har fået en OK-pris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kunne vande markerne, men gør det ikke, fordi jeg tror, det er en tvivlsom forretning, hvis vi skal leje folk, betale strøm, forrente maskinerne og så videre.

Til gengæld køber Torben Poulsen færdigblandet foder til sin store svineproduktion.

- Og jeg er netop nu på vej til at handle for det kommende år. Jeg ved ikke, om det bliver i dag, vi slår til, men jeg tror, vi er ved at nærme os tiden, hvor vi skal gøre det, siger Torben Poulsen, der køber ind via indkøbsforeningen 3S.

Kun lucernehøsten er helt i top

Formanden for Økologisk Landsforening, Evald Vestergaard, har fået to tredjedele af sin høst i hus. Men på grund af tørken i forsommeren er udbyttet langt under normalt niveau – specielt hvad angår græs og halm:

- Jeg har taget tre slet græs, og kan forhåbentlig tage endnu to. Og selvom jeg endnu ikke har fået det analyseret, vil jeg tro, at udbyttet mængdemæssigt ligger på omkring 50 procent af det normale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Græsset skal bruges til foder sammen med blandt andet lucerne, som Evald Vestergaard til gengæld har fået et fint udbytte af:

- Lucerne er ret robust overfor tørke, fordi dens rødder stikker langt ned i jorden. Den klarer sig derfor godt under den slags vejrforhold, vi har haft i år, og mit eget høstudbytte har da også været rigtig godt både kvalitativt og kvantitativt, forklarer Evald Vestergaard.

Foruden græs og lucerne har økologernes formand tilplantet sine 192 hektar jord med byg og havre. For begge sorter gælder, at der er et varierende kerneudbytte, men en ekstrem lav halmmængde:

- Kerneudbyttet varierer med mellem 60 og 80 procent af et normalt udbytte. Men helt skidt er det med halmmængden, som på grund af tørken, er usædvanlig ringe i år, fortæller Evald Vestergaard og fortsætter:

- Da jeg i forvejen indkøber store mængder halm til dybstrøelse, vil det ringe halmudbytte kombineret med høje halmpriser blive lidt af en udfordring, vurderer Evald Vestergaard.