Lyt til artiklen:

47 millioner på vej i tørkehjælp til de danske landmænd

00:00
Hastighed: ???x
03:00

Pengene fra EU er en ekstraordinær støtte til medlemslandenes landbrugssektorer, der har været berørt af markedsusikkerheder som blandt andet tørke.

EU-Kommissionen har besluttet at give mulighed for at udbetale ekstraordinær støtte til medlemslandenes landbrugssektorer som følge af usikkerhed på markedet. For Danmarks vedkommende nævner EU-Kommissionen problemet med tørke, som der er afsat 47,3 mio. kroner i støtte til, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget var særligt påvirket af tørken først på sommeren, hvor tørkeniveauet i alle regioner ifølge DMI lå på indeks 10, som er det højeste tørkeniveau.

Det har gjort, at landbrugsarealerne generelt har været påvirket af tørken.

Støtten vil blive fordelt til ansøgere af grundbetaling i 2023 pr. hektar, der er søgt grundbetaling til. Udbetalingen skal ske inden den 31. januar 2024.

Vildt vejr sætter præg på høst og afgrøder

Se også:

Vildt vejr sætter præg på høst og afgrøder

Hård sommer

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

- Jeg er rigtig glad for, at EU-Kommissionen har besluttet at afsætte flere penge i ekstraordinær tørkehjælp til landmændene. De danske landmænd har været igennem en hård sommer, først med ekstraordinær tørke og dernæst med en meget våd juli, hvilket har givet landmændene vanskelige arbejdsbetingelser. siger fødevareministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU-Kommissionen har vedtaget en forordning, som giver mulighed for udbetaling af ekstraordinær støtte til producenter i landbrugssektoren. Forordningen giver mulighed for, at 22 medlemsstater kan udbetale en ekstraordinær støtte til landbrugere, der lider økonomiske tab som følge af bl.a. ugunstige vejrforhold, høje inputpriser, inflation, faldende afsætningspriser og eftervirkninger af covid-19 og Ruslands invasion af Ukraine.

EU-Kommissionen nævner tørke som årsag for Danmark. Kommissionen har stillet et samlet beløb på 330 millioner euro (cirka 2.459 mio. kroner) til rådighed.

Danmarks tildeling er på 47,3 millioner kroner. Støtten skal udbetales senest den 31. januar 2024. Støtten vil blive fordelt til ansøgere af grundbetaling i 2023 pr. hektar, der er søgt grundbetaling til. Udbetalingen skal ske inden d. 31. januar 2024.

Grundbetaling er den grundlæggende del af landbrugsstøtten, alle aktive landmænd, der har over 2 hektar landbrugsareal, kan søge. Den ekstraordinære tørkehjælp vil blive udbetalt som engangsudbetaling per hektar.

Tørkepakke åbner for force majeure til første slæt græs inden fristudløb

Se også:

Tørkepakke åbner for force majeure til første slæt græs inden fristudløb