Abonnementsartikel

På 2. hovedforløb tager fodringsundervisningen i år udgangspunkt i samme materiale, uanset hvilken skole eleverne vælger.

Landets svinelærere har i denne tid travlt med planlægning af undervisningsforløbet. Det er op til den enkelte skole og den enkelte lærer at udarbejde undervisningsmateriale, der dækker meget brede kompetencemålepinde fra Bekendtgørelsen for landmandsuddannelsen.

VSP og lærerne samarbejder om Hyoakademiet

For at ensarte undervisningen har Videncenter for Svineproduktion indgået et samarbejde med skolerne om at udarbejde relevant og nutidigt undervisningsmateriale, så der, skolerne imellem, bliver mindre forskel på det faglige indhold i undervisningen.

Ønsket om at der også i fremtiden uddannes elever med høj og ensartet faglighed, gør, at der i Hyoakademiet også foregår en efter- og videreuddannelse af svinelærerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lærerne testede nyt fodermateriale

I august mødtes 28 svinelærere på Hornstrup Kursuscenter, hvor de fik udleveret og gennemgået nyt undervisningsmateriale i fodring. Der blev lavet øvelser, quiz´er, præsentationer og opgaver. Derudover var der mulighed for at få opfrisket de grundlæggende kundskaber inden for biologi, fysiologi og anatomi. Alle skoler fik udleveret en kasse som blandt andet indeholdt udstyr til dissektion af dyr, kemisæt og over 50 forskellige råvareprøver.

Der skal flere svineelever på skolerne

En stabil positiv udvikling af dansk svineproduktion er betinget af en fortsat forbedring i optaget og det faglige niveau hos de unge mennesker, som forlader skolerne.

Dygtige og dedikerede undervisere er med til at tiltrække elever til faget samt flytte tvivlerne. Derfor skal vi være sikre på, at landbrugsskolelærere, der underviser i svineproduktion, har de bedste forudsætninger for at tiltrække de unge mennesker.

Fokus på velfærd

Næste møde i Hyoakademiet finder sted i november, hvor fokus er på udvikling af nyt undervisningsmateriale inden for adfærd- og velfærdsområdet. Dette sker for at klæde de unge svineproducenter på til at kunne imødekomme ønsker fra både branchen, forbrugerne og Christiansborg. ?