Abonnementsartikel

Et stigende forbrug af antibiotika og en forringelse af dyrevelfærden - vil det virkelig komme dertil med den nye kvægaftale?

Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev lidt fornærmet på kvægbrugernes vegne, da jeg læste Den Danske Dyrlægeforenings reaktion på den nye kvægaftale. Foreningen mener blandt andet, at dyrevelfærden sættes over styr. Derudover frygter den, at der vil ske en forringelse af sundhedsrådgivningen, som betyder færre obligatoriske dyrlægebesøg og langt friere tøjler til besætningsejeren.

"Der er ingen tvivl om, at vi vil se flere fejlbehandlinger af dyrene, så de går rundt i længere tid og er syge og med langt større risiko for at udvikle resistente bakterier. Så der gambles ikke kun med dyrenes sundhed og velfærd - men også folkesundheden". Sådan lyder det blandt andet i pressemeddelelsen fra Den Danske Dyrlægeforening som reaktion på den politiske aftale på kvægområdet.

Men er kvægbrugerne så uansvarlige, at de blot vil behandle med hovedet under armen? Det er ikke den opfattelse, jeg har af kvægbruget i dag - men der skal selvfølgelig være en vis justits med brugen af antibiotika, hvilket jeg nu heller ikke tror, at kvægbruget har noget imod - bare det ikke tager overhånd.

Aftalen rummer også andre tiltag. Blandt andet lægger den op til mere klarhed omkring Lov om hold af malkekvæg. Lovgivningen skal således gennemgås for at finde områder, hvor der eventuelt kan justeres i bekendtgørelser og vejledninger - uden at forringe dyrevelfærden og inden for den gældende lovgivning. Der skal ligeledes undersøges, hvordan ny viden og teknologi - herunder nye staldkoncepter - samt konkrete målinger på dyrevelfærdsmæssige parametre kan inddrages i loven. Et tiltag, som jeg synes, er rigtig godt. Loven er nemlig før blevet beskyldt for at være konkurrenceforvridende og omkostningstung for kvægbruget, så lad os håbe, at vi med kvægaftalen kommer tættere på en holdbar løsning for kvægbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og selvom de første lovkrav trådte i kraft pr. 1. juli, er der stadig mange kvægbrugere, som ikke har helt styr på loven, og hvad den vil betyde for netop deres bedrift. Der er derfor i høj grad brug for, at der kommer fokus på loven fra politikernes side. Og at der inddrages ovennævnte i et forsøg på at tilpasse loven, så kvægbrugerne ikke er i tvivl om, hvad der skal til for, at deres mælkeproduktion er indenfor lovens rammer. Vi skal nødigt risikere, at dansk kvægbrug sakker helt bagud af dansen på grund af manglende politisk forståelse.

Husk, at du som abonnent altid kan læse artiklerne på www.bovi.dk. For at læse artiklerne kræves et log-in. Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer. ?