Lyt til artiklen:

Landbrugsstyrelsen udskyder start på græsningsperioden

00:00
Hastighed: ???x
02:43

Abonnementsartikel

Man må holde økologiske dyr på stald eller anvende fælles arealer, hvis man har fået annulleret sin forpagtningsaftale på arealer med PFAS-forurening. Man må desuden udsætte græsningsperiodens start til 15. juni.

Det har givet udfordringer for økologer at efterleve reglerne om, at deres dyr skal på græs, efter at der er konstateret PFAS-forurening på flere arealer. Blandet andet har Naturstyrelsen sat afgræsning med køer i bero på arealer, hvor der er risiko for forurening med PFAS. Som følge af det har Naturstyrelsen annulleret sine forpagtningsaftaler med private landbrugere, hvis kreaturer afgræsser arealerne til fordel for natur og biodiversitet. Der er tale om 43 naturarealer på i alt 3.000 hektar.

Det er en helt særlig situation, når så store arealer lige op til græsningsperioden bliver gjort utilgængelige. Og det betyder at Landbrugsstyrelsen har valgt at justere på reglerne, det skriver styrelsen på sin hjemmeside

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsstyrelsen vurderer, at forholdene ikke tillader afgræsning, når det sker på arealer, hvor afgræsningen udgør en risiko for fødevaresikkerheden på grund af PFAS-forurening.

Den vurdering er i overensstemmelse med økologiforordningen, da der er tale om forhold, der vedrører beskyttelse af menneskers sundhed i henhold til EU-lovgivningen. Det afgørende er dog, at arealerne ikke kan anvendes til foder, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at forureningens omfang udgør en risiko for fødevaresikkerheden.

Sektordirektør: Sørg for at dokumentere dine tab samt udgifter til foder og staldleje

Se også:

Sektordirektør: Sørg for at dokumentere dine tab samt udgifter til foder og staldleje

Udskyder græsningsperiode

Landbrugsstyrelsen har derfor vurderet, at økologer, kan få udskudt græsningsperiodens start til 15. juni 2023, hvor kreaturerne kan holdes på stald, såfremt forpagtningsaftalen er annulleret som følge af en risiko for fødevaresikkerheden.

Udskydelsen af fristen er for at gøre det muligt for økologer at finde andre arealer til kreaturerne. Som økolog er man stadig forpligtet til at overholde økologilovgivningen, og det er derfor vigtigt, at man aktivt forsøger at finde andre arealer, som kan anvendes.

Fra 15. juni 2023 skal man som berørt økolog igen overholde kravene om afgræsning. Finder man arealer inden 15. juni 2023, skal man overholde kravene fra dette tidspunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fælles arealer til afgræsning

Landbrugsstyrelsen justerer også på praksis, hvad angår fælles arealer. Det betyder, at økologiske kreaturer som udgangspunkt kan afgræsse fælles arealer, der ikke er offentligt ejet. Dette gælder for alle økologer fremadrettet, uanset om man er berørt af en PFAS-forurening.

Ønsker man at benytte fælles arealer til sine økologiske dyr, skal man ansøge Landbrugsstyrelsen om at opnå tilladelse til Anerkendelse af Omlægningsperioden med Tilbagevirkende Kraft (AOTK).

Vandværker og kommuner presser på for PFAS-løsninger

Se også:

Vandværker og kommuner presser på for PFAS-løsninger