Abonnementsartikel

Fødevareministeriet og Miljøministeriet har fået kortlagt arealanvendelsen i randzonerne. Konklusionen er, at der i 2006 var udlagt i alt knap 100.000 hektar udyrkede randzoner og 42.000 hektar usprøjtede randzoner, heraf 12.000 hektar usprøjtet agerjord.

Kortlægningen skal give et bedre grundlag for at vurdere, om målene for udlægning af randzoner i Vandmiljøplan III og Pesticidhandlingsplan 2004-2009 kan nås.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og tallene vækker tilfredshed hos fødevareminister Eva Kjer Hansen:

- Det er godt at se, at landbruget frivilligt har udlagt et så stort areal udyrkede og usprøjtede randzoner, men vi er ikke i mål endnu. Vi mangler forsat et stykke vej, før vi når de fastsatte mål i Vandmiljøplan III og Pesticidhandlingsplanen.

Miljøminister Troels Lund Poulsen er også positiv over for, at der nu er kommet en kortlægning.

- Den viser imidlertid, at vi har en stor udfordring foran os. Det er derfor, at en række ministre nu sætter sig sammen for at lave en ambitiøs og samlet plan for landbrugets miljøpåvirkning. Her vil vi selvfølgelig også se på randzonerne, siger Troels Lund Poulsen.