Abonnementsartikel

Første Grynt kigger nu på placering af kernebesætningen i ”fremtidens svineproduktion”

Den største hurdle for at kunne realisere en plan for fremtidens svineproduktion i Danmark er ryddet af vejen. Dermed er vejen åbnet for opbygningen af landets største sobesætning samlet i én enhed.

I sidste uge satte fødevareminister Eva Kjær Hansen sit navn under en dispensation for, at der må etableres en besætning på 5.000 søer i én enhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er folkene bag ”Første Grynt”, der har fået telefonisk underretning om, at dispensationsansøgningen har fået ministerens ja.

Dermed kan de gå videre med planerne, der skal gøre området vest for Hadsten til hjemsted for en unik svineproduktion.

Dyrene flyttes kun én vej - udad

I nogle år har en gruppe landmænd arbejdet med planerne om den store fælles sobesætning. Baggrunden er 2013-kravene, der vil kræve store investeringer hos den enkelte svineproducent for fortsat at kunne have sohold med løsgående søer. De investeringer har fået mange til at overveje deres fremtid som svineproducenter.

Men med idéen fra dyrlæge Jesper Eriksen, Danvet, om opbygningen af en svineproduktion med en kernebesætning med smågrise- og slagtesvinebesætningerne liggende rundt om, så de samtidig udgør en sikkerhedszonen, idet der så ikke skal dyr ind i området – kun dyr ud fra området.

Men projektet er ikke blot en svineproduktion baseret på 5.000 søer. Det er et projekt, hvor der er tænkt mange løsninger ind, både hvad angår sundhed, dyrevelfærd og miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

60 procent ekstern finansiering

At der nu er givet dispensation for antal DE pr. enhed betyder dog ikke, at spaden sættes i jorden i nærmeste fremtid.

- Nu skal vi havde valgt placering, og vi skal have finansieringsplanen godkendt hos de 20 landmænd, der er med i projektet, og som bor inden for en radius på tre til fem kilometer fra det sted, hvor sobesætningen tænkes etableret, fortæller Rasmus Juhl Rasmussen, Røved ved Hadsten.

- Vi har to til tre mulige placeringer, vi nu skal have vurderet nærmere, og vi skal have de lokale myndigheder med på banen.

- Desuden skal vi have diskuteret finansieringsplanen færdig. Vort oplæg er, at stamkapitalen, som vi selv skyder ind, skal udgøre 40 procent af investeringen, mens vi regner med, at andre finansieringskilder skal levere de resterende 60 procent af kapitalen, siger Rasmus Juhl Rasmussen.

Vil levere til Danish Crown

Kan den aktuelle økonomi få nogle til at fortryde deres tilslutning til projektet?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det tror jeg ikke. Nu kommer de gode priser på svin igen, lyder den optimistiske udmelding fra Rasmus Juhl Rasmussen, der er næstformand for projektet.

Men noteringen kan vel få nogle af slagtesvineproducenterne til at vælge at levere til Tyskland?

- Det sker ikke. Det er en del af projektet, at grisene skal køres mindst muligt. Så dette er et ”Danish Crown-projekt”, og jeg er helt overbevist om, at de kloge folk, der sidder i ledelsen af Danish Crown, også vil sørge for en konkurrencedygtig afregning. Måske ikke på kort sigt, men i længden bliver det godt, slår næstformanden fast.

150.000 specielle svin

En af delmålene i projektet er også, at producenterne skal levere et specialprodukt til Danish Crown.

- Vi er klar til at tilpasse vores produktion, så Danish Crown kan markedsføre et specialprodukt med de 150.000 svin, der kommer fra vores besætninger, siger Rasmus Juhl Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har selv tegnet sig for at aftage 10.000 smågrise fra kernebesætningen pr. år.

- Vi er 20 interessenter i projektet, og det antal svin, vi har tegnet os for at aftage, svarer til lige godt 150.000 smågrise, så med 5.000 søer ser det ud til at gå op.

Nogle har valgt at aftage syv kg grise, mens andre først ønsker at modtage grisene ved 30 kg, så det bliver også en af opgaverne, der de kommende måneder skal findes en løsning på.

- Nu skal vi holde et møde med alle interessenterne, der har skudt penge i projektet, men med de opgaver der først skal løses, går der to til tre måneder, inden vi kan begynde at realisere planen, siger Rasmus Juhl Rasmussen.