sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Testamente vs. arveregler: Hvad er bedst?

00:00
Hastighed: ???x
01:05

Der findes i forvejen arveregler, der er lagt for at bestemme hvem, der skal arve hvad som udgangspunkt, men der findes undtagelser. Her får du en opremsning af de gængse arveregler, samt de undtagelser eller særregler, der gøres.

Arvereglerne

Når en person dør, så skal deres gøres op blandt de efterladte, hvordan arven fordeles. Det sker ud fra meget præcise regler i det, der kaldes arveloven, og helt generelt afhænger det af hvordan den afdødes familieforhold ser ud.

  • Den afdøde efterlader sig både ægtefælle og fælles børn. Her vil arven blive fordelt således at ægtefællen arver halvdelen, og børnene tilsammen arver den anden halvdel, som skal fordeles ligeligt imellem dem.
  • Den afdøde efterlader ikke en ægtefælle, men børn, børnebørn og oldebørn. Her vil arven skulle deles mellem den efterladte familie, og livsarvingerne har fortrinsret.
  • Den afdøde har ingen livsarvinger, men en ægtefælle. Her vil ægtefællen få hele arven.
  • Den afdøde har hverken livsarvinger eller ægtefælle. Her vil arven blive fordelt mellem øvrig familie alt efter arveklasser.
  • Den afdøde efterlader ingen arvinger eller testamente. Her vil arven gå til staten som herreløst gods.

Testamente

Inden en person afgør ved døden, har de i mange tilfælde fået skrevet et testamente, som indeholder beskrivelser og befordringer af hvordan vedkommende ønsker at deres arv skal fordeles. Det er her hvor man kan sikre sig at ens arv bliver fordelt som man ønsker det, men også her man som familiemedlem eller ægtefælle kan påvirke fordelingen af arven. Klik her og læs mere om arv efter testamente.

  • Særeje kan stå i testamentet, hvor det vil påvirke arven. Særeje er en måde hvorpå man kan beholde arven for dig selv, men det skal indskrives i testamentet på forhånd, før det er gældende. Hvis den du arver fra, i sit testamente har bestemt, at du skal have særeje over arven, er det vigtigt at du adskiller den fra din øvrige formue, som ikke er særeje. Det er især gældende for ægtefæller, hvor arven så skal tilgå den efterlade ægtefælle helt, og ikke gå til familie.
  • Ægtepagt er ligeledes en måde at sikre særeje over arven. Det kræver oprettelse af en ægtepagt og en tinglyst af samme.