Udviklingen i produktionseffektiviteten i den danske smågriseproduktion er yderst begrænset. Tabel 1 over effektivitetsudviklingen i perioden 2002 til 2012 viser med al tydelighed, at både den daglige tilvækst og foderudnyttelse har ligget på samme niveau i mange år, sådan som det ligeledes er tilfældet i slagtesvineproduktionen. I den samme tiårige periode er der til gengæld sket en rivende udvikling i søernes produktivitet. Det er på tide, at vi finder ud af, hvad der er årsagen til den manglende udvikling, ikke mindst i lyset af, at der har været en meget betydelig fremgang i det genetiske grundlag år for år.

Der er meget stor spredning i besætningernes resultater, hvor de bedste besætninger opnår tæt på 600 gram daglig tilvækst og en foderudnyttelse under 1,7 FE pr. kg tilvækst. I den anden ende finder vi besætninger med under 400 gram daglig tilvækst og en foderudnyttelse over 2 FE pr. kg tilvækst. Potentialet til en forbedring i produktiviteten og ikke mindst med hensyn til indtjeningen er således til stede. En forbedring i den daglige tilvækst på 50 gram medfører, at grisenes afgangsvægt øges med 2,5 kg. Hvis vi forudsætter en foderudnyttelse i slutningen af vækstperioden på 2 FE pr. kg tilvækst og en pris på 2,15 kroner pr. FE, beregnes forbedringen til 4,25 kroner pr. gris. En forbedring på 0,1 FE pr. kg tilvækst medfører tilsvarende en økonomisk forbedring på 5 kroner pr. gris.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.