Abonnementsartikel

I forsøgsbesætningerne viser resultaterne af vejningen, at smågrisene vokser helt op omkring 1.000 gram dagligt

Udviklingen i produktionseffektiviteten i den danske smågriseproduktion er yderst begrænset. Tabel 1 over effektivitetsudviklingen i perioden 2002 til 2012 viser med al tydelighed, at både den daglige tilvækst og foderudnyttelse har ligget på samme niveau i mange år, sådan som det ligeledes er tilfældet i slagtesvineproduktionen. I den samme tiårige periode er der til gengæld sket en rivende udvikling i søernes produktivitet. Det er på tide, at vi finder ud af, hvad der er årsagen til den manglende udvikling, ikke mindst i lyset af, at der har været en meget betydelig fremgang i det genetiske grundlag år for år.

Der er meget stor spredning i besætningernes resultater, hvor de bedste besætninger opnår tæt på 600 gram daglig tilvækst og en foderudnyttelse under 1,7 FE pr. kg tilvækst. I den anden ende finder vi besætninger med under 400 gram daglig tilvækst og en foderudnyttelse over 2 FE pr. kg tilvækst. Potentialet til en forbedring i produktiviteten og ikke mindst med hensyn til indtjeningen er således til stede. En forbedring i den daglige tilvækst på 50 gram medfører, at grisenes afgangsvægt øges med 2,5 kg. Hvis vi forudsætter en foderudnyttelse i slutningen af vækstperioden på 2 FE pr. kg tilvækst og en pris på 2,15 kroner pr. FE, beregnes forbedringen til 4,25 kroner pr. gris. En forbedring på 0,1 FE pr. kg tilvækst medfører tilsvarende en økonomisk forbedring på 5 kroner pr. gris.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få fuld adgang til alt indhold på Maskinbladet og de digitale udgaver af de faglige magasiner Agro, Bovi og Hyo foruden spændende funktioner som lytteliste, læseliste og favoritter
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.