Abonnementsartikel

Lene Espersen sendte en stor del af ansvaret for den nuværende lovgivning om dyrevelfærd videre til oppositionen. Samtidig mener hun, at landmænd skal acceptere, at almindelige mennesker har en anden opfattelse af dyrevelfærd, end de selv har

Hovedbudskabet fra Justitsminister Lene Espersen til svineproducenterne ved gårdsdagens dialogmøde på LandboNord var sådan cirka:

- Hvis I vil have nogle andre love og regler omkring dyrevelfærd, så skal I bruge jeres kræfter på at gå til oppositionen med de faglige argumenter og beviser. Det er dem, der bestemmer i øjeblikket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har et alternativt politisk flertal imod mig i sager omkring dyrevelfærd, og tit er jeg den sidste, journalisterne spørger, fortalte Lene Espersen og fortsatte:

- Og ofte får jeg at vide fra oppositionen, at hvis jeg ikke gør noget nu, så sender de et lovforslag, som der er politisk flertal for.

Derfor nedsætter hun arbejdsgrupper, der skal afdække forskellige problemer med dyrevelfærden. Og derfor igangsættes der videnskabeligt arbejde, der skal afdække forskellige problemer med dyrevelfærden, som så lægger til grund for de politiske beslutninger.

På den måde var det nemt for hende at affeje de deltagende svineproducenters opfordring til at have mere hår på brystet:

- Jeg kan ikke komme med et forslag, der går lige igennem. Det er den politiske situation ikke til i øjeblikket, og det bliver I nødt til at acceptere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I skal også huske på, at jeg og folketinget ikke har nogen interesse i at genere et helt erhverv.

Men i øvrigt mente hun, at det bedste svineproducenterne kan gøre, er at holde de ansvarlige politikere op på det, de siger.

Mødet var arrangeret af Svinerådgivningen ved LandboNord, der har oplevet flere politianmeldelser mod deres kunder, som de synes gribes meget firkantet an, og som blot graver dybere grøfter mellem myndigheder og landmænd.

Vis virkeligheden frem

Lene Espersen synes dog også, at erhvervet skal tage sagerne om dyrevelfærd alvorligt.

- Når man på tv kan se rigtig mange grise, der lider, så bliver man nødt til at gøre noget. Og I ved jo, hvem de brådne kar er, og det er jer, der kan vise det gode eksempel, sagde hun ved mødet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faktisk opfordrede hun flere gange de deltagende svineproducenter til at vise deres produktion mere frem, da hun mener, det er den bedste måde at flytte holdninger på, nemlig ved at lade folk se svineproduktionen med egne øjne.

Til spørgsmålet om, hvorfor hun har skrevet under på kampagnen for maksimalt otte timers transport af søer, så svarede hun, at de otte timer ikke var afgørende for hende.

- Men som EU-reglerne er nu, så kan man faktisk køre rundt med dyrene i uendelighed, og det synes jeg, er noget svineri, hvis jeg må bruge det udtryk. Om det ender med en maksimal transporttid på otte, 12 eller 15 timer, betyder ikke så meget for mig, sagde hun.

Til et spørgsmål om svineproducenternes retssikkerhed, når kontrollanterne af dyrevelfærd bare konkluderer, at forholdene i besætningen generelt ikke er i orden, sagde hun:

- Når det gælder kontrol, så kan man vælge en model med nogle stive "minutkrav", eller man kan vælge en model, hvor sund fornuft og skøn af de samlede forhold er afgørende. Hvilken model, der er bedst, kan man diskutere i lang tid, men faktisk så tror jeg, I er bedst tjent med en model, hvor sund fornuft i høj grad spiller ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kræver så bare, at kontrollanterne er ensrettet og agerer som de myndighedspersoner, de er.

- Men jeg vil gerne arbejde for, at det sker, og jeg skal nok videregive det, vi har talt om i dag, til Eva Kjer Hansen, der er den ansvarlige minister for kontrollanterne af dyrevelfærd.

Problematik om samlestederne

Diskussionen på dialogmødet vendte også den aktuelle debat om den danske særregel for transport af grise, som betyder, at dyrene skal have en vis hviletid inden de kan køre videre. Hviletiden bruger søerne imidlertid på at slås, så det er nødvendigt at aflive en del søer.

Det er altså ikke god dyrevelfærd, hvilket flere producenter påpegede overfor Justitsministeren.

Det medgav hun, men gjorde opmærksom på, at der faktisk stadig er lovgivning, der beskytter søerne på samlestederne, og som siger, at de skal opstaldes hensigtsmæssig, så de ikke slås.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er altså stadig erhvervets problem, hvis søerne ikke har det godt på samlestederne, så kan man jo bare ikke bruge dem, pointerede hun.

Lene Espersen sluttede med at understrege:

- Det bedste værn mod mediernes hetz er faglig viden, og jeg synes først, det er nu, at branchen spiller med og vil se på, om der er et problem med dyrevelfærden, der skal løses.