Priserne er faldet fra toppen i 2008 og viste i 2012 udsigt til en begyndende stabilisering

I det følgende vil vi se på prisudviklingen siden 2012 og undersøge, om stabiliseringstendensen fortsat kan findes i prisudviklingen, eller om den faldende trend i priserne stadig har overtaget.

Prisudvikling på regionalt plan

I en ejendomsprisstatistik skal man være særlig opmærksom på, at der kan være stor forskel på de omsatte ejendommes størrelser, produktionstyper, bygningsmasser og stand. Det er generelt vanskeligt at lave 100 procent retvisende statistikker for prisdannelsen for landbrugsejendomme, idet der er meget få handler i hver ejendomsklasse. Man kan dog se på prisudviklingen i en aggregeret perspektiv. Ikke mindst når man alene betragter pristrenden i markedet mere end selve prisen. Udgangspunktet for Agrocuras prisstatistik er en gennemsnitsbetragtning for prisudviklingen på landbrugsejendomme over 15 Hektar omsat i fri handel.

Prisudviklingen opgøres i Kroner pr. Hektar matrikulært areal. Heri indgår værdien af bygninger og stuehuset dermed også. Vi ser bort fra de mindre ejendomme under 15 Hektar, da stuehuset typisk påvirker statistikken for meget.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind