Firmaet Fermentationexperts i USA er startet i 2009 med beliggenhed i byen Sioux Falls i staten South Dakota. Firmaet er en del af det danske firma Fermentationexperts, som er bygget op omkring ideen om at få mælkesyrebakterier til at styre biologien i vådfodringsanlægget gennem fermentering af vådfoderet. En bedre foderudnyttelse, en bedre sundhed og et lavere medicinforbrug i besætningen hører til fordelene ved denne proces.

Firmaet her i USA beskæftiger hovedsageligt med fodring af svin med fermenterede biprodukter, som kommer fra det spild, som stammer fra produktionen af fødevarer . Senere har firmaet i Danmark udviklet proteinfoderet EP 100 og EP 120, som er fermenteret raps, hvor bitterstofferne i rapsen er fjernet, hvilket gør det muligt at anvende i svinefoder. Ep 100 og EP 120 kan anvendes i tørfoder såvel som vådfoder og giver samme effekt som fermenteret vådfoder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Placeringen af firmaet i USA blev blandt andet valgt på grund af muligheden for at samarbejde med South Dakota Business Development, der hjælper nystartede firmaer med kontakter og udviklingen. Siden opførelsen af fabrikken i Danmark, som producerer fermenterede raps-produkter, er der blevet arbejdet på at bygge en fabrik til at lave fermenteret raps i USA, og det er nu ved at blive en realitet.

Lav dødelighed uden medicinering

I artiklen fra november fortalte jeg om de to hutterit-kolonier Rustic Acres og Shannon Colony, hvor vi fodrer slagtesvinene med fermenteret vådfoder. Før vi kom til blev hele svineproduktionen på Shannon fodret af Land O?Lakes, som nu er blevet vores nye samarbejdspartner. Forskellen mellem deres og vores foder var, at vi med det fermenterede vådfoder har været i stand til at fodre slagtesvinene på Shannon uden brug af antibiotika og vækstfremmere med samme tilvækst og lavere dødelighed som Land O?Lakes. Vi er nu oppe på 12 medicinfri måneder i slagtesvinestalden på Shannon Colony med en dødelighed på 1,4 procent, hvilket er imponerende og uhørt i USA. Her er grisene nemlig medicineret i 50-60 procent af deres liv samtidig med, at man hører om dødeligheder på fem til syv procent.

Jeg har løbene støt på folk fra Land O?Lakes ude på Shannon og havde i december fornøjelsen af at vise fem konsulenter fra firmaet rundt i staldene, hvor vi kikkede på grisene. Her fortalte jeg om fermentering, vådfoder og det, at fermenteringen frigiver mere protein og øger optagelsen af fosfor.

På Rustic Acres er det ikke gået helt så smertefrit, da besætningen blev smittet med PED og man var nødt til at behandle mod følgesygdomme. Medicinforbruget har dog været 80 procent under normalen, og dødeligheden ligger på cirka to procent.

I USA fodrer man primært med tørfoder

Indtil nu har firmaet her i USA kun arbejdet med fermenteret vådfoder, da langt de fleste biprodukter, der er til rådighed, er flydende. Vådfoder er mere undtagelsen end reglen her i USA, så potentielle nye kunder skal derfor investere i et vådfodringsanlæg, før de kan fodre med fermenteret foder. Det har besværliggjort udviklingen af firmaet, da det i mange tilfælde ikke hænger sammen med, at kunders tørfoderanlæg er slidt ned og skal skiftes ud. Interessen for fermentering herovre er dog stor, og jeg har mødt mange, som er imponeret over, hvad man kan opnå med fermenteret vådfoder. Alligevel vil mange ikke tage det næste skridt. Det at vi nu skal i gang med producere tørret fermenteret raps/proteinfoder, der indeholder mange levende mælkesyrebakterier, og ligesom det fermenterede vådfoder giver bedre udnyttelse af fosfor og proteinet i foderet, samt et bedre sundhed og et lavere medicinforbrug åbner derfor for et meget større marked, da kunderne kan tilsætte det i deres tørfoder og derved få effekten af fermentering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strammere regler baner vejen

Ligesom vi har set det i Danmark med stadig flere og strammere regler om miljø og brugen af antibiotika, er det samme så småt ved at ske her i USA. Effekten ved fodring med fermenteret rapsprodukter har derfor gjort, at Fermentationexperts har været i stand til at indgå en aftale med Land O?Lakes.

Land O?Lakes er et meget stort firma og har en stor markedsandel i USA inden for produktion af fødevarer. Firmaet fodrer flere end 100 millioner dyr, lige fra dyr i zoologiske haver til dyr i fødevareproduktionen. Deres produkter til fodring af svin indgår i 25 procent af foderet til den amerikanske svineproduktion. Aftalen med Land O?Lakes er, at de skal afsætte alt det, vi kan producere, hvilket i første omgang er aftalt til at blive 72.000 tons om året. Den første fermenteret raps fra den nye foderfabrik skal efter planen se lyset i starten af 2015, og produktionen den første måned bliver på 400 ton. Produktionen bliver efterfølgende øget med 400 ton i måneden, indtil man i løbet af to år opnår en månedlig produktion på 6.000 ton, hvilket giver en årlig omsætning på cirka 60 millioner dollar, svarende til 350 millioner kroner. Når fabrikken her i Sioux Falls når den maksimale produktion på 6.000 ton om måneden, skal næste fabrik bygges ud fra samme fremgangsmåde i en anden stat alt efter afsætningsmuligheder.

Produktionen af den fermenterede raps skal foregå i en fodermølle, som Land O?Lakes har taget ud af drift. De stoppede produktionen i møllen for at samle foderproduktionen på samme lokalitet. Da fabrikken var i drift, blev der produceret 690 ton foder og mineraler om dagen.

Udstyret i møllen er stadig intakt, så det kræver ikke megen ombygning, for at den kan tages i brug til produktion af fermenteret raps/proteinfoder. Det har været en stor oplevelse mig at følge og være med til udviklingen af firmaet herovre.

Som følge af samarbejdet med South Dakota Business Development tog sagsbehandlingen af den nye fabrik kun 14 dage og virkede mere som en formalitet, hvilket viser, hvor erhvervsvenligt USA er. I Danmark er det ofte langt mere problematisk, og vi har de senere år set, at mange industrier er flyttet til udlandet, fordi det er for problematisk og dyrt at blive i Danmark. ?