Abonnementsartikel

Dansk Kvægs formand forbereder kvægproducenterne på, at kreaturer på græs bliver et lovkrav

Selv helt nye kvægstalde kan snart være forældede, og alle kvægbrugere kan godt indstille sig på at sende dyrene på græs.

Det bliver nogle af konsekvenserne, når Folketinget formentlig allerede i 2009 vedtager en lov om hold af kvæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er dog endnu meget usikkert, hvordan lovens konkrete indhold bliver, men der kan forventes detaljerede regler, som ikke alle stalde og driftssystemer kan honorere.

Regeringens lovforslag kommer til at bygge på de anbefalinger, som en lovforberedende arbejdsgruppe under Justitsministeriet barsler med i nærmeste fremtid med anbefalinger om hold af kvæg.

Arbejdsgruppen holder dog kortene meget tæt til kroppen.

Medlemmerne har aftalt med hinanden og justitsministeren, at de ikke udtaler sig, mens arbejdsgruppen arbejder, og ingen vil derfor løfte sløret for konkrete forslag eller afsløre, hvornår der foreligger en endelig rapport.

Krav om græsning

Dansk Kvægs formand Peder Phillip har dog på regionsmøder løftet sløret for, at der kan komme et krav om, at alt kvæg skal på græs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og alene den kendsgerning, at han har taget emnet op på møderne, afslører, at kravet er et af de store stridspunkter for dansk Kvæg i arbejdet i den lovforberedende arbejdsgruppe.

Peder Philipp vil dog ikke gå ret meget i detaljer med sagen på nuværende tidspunkt.

- Der foregår lige nu en faglig udredning, og først derefter skal der en politisk proces i gang, som vi ikke ved, hvor lander, siger han.

- Men når vi nævner det på møderne, er det fordi, det er en risiko, som landmændene skal gøre sig klar. Og når den politiske proces går i gang, er det vigtigt, at de også ofrer sig og er med til at gøre opmærksom på, hvad sådan et krav betyder, siger Peder Philipp.

Forslag i Folketinget

- Vi ved jo, at der har været et forslag i folketinget om emnet, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget blev fremsat i november 2006 af enhedslisten og fik en generelt positiv modtagelse i folketingssalen. Forslaget krævede alt kvæg, der er ældre end tre måneder, på græs om sommeren og ud af stalden og luftes resten af året.

Peder Philipp betegner i det lys spørgsmålet om kvæg på græs som en vanskelig udfordring.

- Det er vigtigt, at køerne har det godt hele tiden. Når vi taler om, at køerne skal på græs, taler vi om seks timer om dagen i 150 dage, så i 90 procent af tiden er de på stald, gør han opmærksom på.

Peder Philipp mener derfor, at det betyder langt mere for dyrevelfærden at se på nogle af staldsystemerne.

- Og det er vi indstillet på, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overgangsordninger

Når rapporten fra den lovforberedende arbejdsgruppe foreligger, skal den i høring, inden regeringen fremsætter et konkret lovforslag, formentlig allerede i 2009. Og forventningen er, at loven træder i kraft i 2010.

Dog bliver der efter alt at dømme tale om nogle overgangsordninger, før staldanlæg, der ikke lever op til loven, bliver ulovlige.

Professor Hans Houe, Institut for produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet (formand)

Dyrlæge Jørgen Kragsig Olesen, Den Danske Dyrlægeforening

Akademisk Medarbejder Bent Hindrup Andersen, Dyrenes Beskyttelse

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rådgivningschef Henrik Nygaard, Dansk Kvæg

Konsulent Christina Nygaard, Landbrugsrådet

Professor Peter Sandøe, Det Dyreetiske Råd

Forskningsleder Birte Lindstrøm Nielsen, Dyreværnsrådet

Seniorforsker Margit Bak Jensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus universitet

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cand.agro Pernille Fraas Johnsen, Fødevarestyrelsen

Konsulent Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet

Fuldmægtig Michelle Argir, Justitsministeriet (sekretær)

Rapport trækker ud

Den lovforberedende arbejdsgruppe mødtes første gang i begyndelsen af 2007, og det næste møde er den 6. november, men ingen tør alligevel spå om, hvornår rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger foreligger.

Forskellige vurderinger peger dog alle på, at det bliver før jul – måske endda allerede i november.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mødet i november er besluttet, efter at arbejdsgruppen holdt et todagesmøde den 22. og 23. september i Justitsministeriet, hvor det ikke lykkedes at afslutte arbejdet.