Abonnementsartikel

Landbruget leverer 75 procent af den vedvarende energi i Danmark primært via biomasse som halm. Derfor mener Dansk Landbrug ifølge Altinget, at det er urimeligt, hvis regeringen stiller krav om CO2 reduktioner kun gældende for danske landmænd.

Halmen bliver leveret til kraftvarmeværker, og CO2-reduktionen bliver dermed fratrukket i regnskabet hos de kvotebelagte sektorer (energiproduktion og særligt energitunge virksomheder) og ikke landbruget, der hører under den ikke-kvoteomfattende sektor sammen med transportsektoren og husholdninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ikke-kvotebelagte sektor står til at skulle reducere CO2-udslippet med 20 procent i så fald, at en ny klimaaftale træder i kræft i 2012. Landbruget forudser desuden, at regeringen i det kommende vækst- og miljøudspil for landbruget stiller krav om et reduceret CO2-udslip. Dette vil dog ikke blive accepteret stiltiende.

Landbruget vil have, at den CO2 reducerende biomasse, som leveres til den kvoteomfattede sektor, trækkes fra landbrugets CO2-regnskab frem for andre sektorer. Dette ønske bliver dog ikke nemt at opfylde. Både DI, Dansk Energi og Greenpeace er nemlig stærkt uforstående over for kritikken fra landbruget.

Tarjei Haaland fra Greenpeace udtaler ifølge Altinget, at der er store udledninger af kraftige drivhusgasser i form af methan fra køer og lattergas fra brugen af kunstgødning. Det er derfor en selvfølge, at landbruget skal levere reduktioner udover den leverede biomasse.

Dansk Energi forstår godt, at landbruget frygter en ensidig regulering af landbrugets CO2-udslip i forhold til deres konkurrenceevne. De lægger samtidig vægt på, at landmændene ikke forærer halmen til kraftvarmeværkerne, men derimod tjener penge på det. Derudover kan der være en problematik med, at det kun er enkelte landmænd, der leverer halm til kraftvarmeværkerne.

DI mener ligeledes, at det er urealistisk, at landbruget ikke skal bidrage til CO2-udslippet i den ikke-kvotebelagte sektor. Det begrunder organistationen med, at det bliver både dyrt og vanskeligt blot at få transportsektorens CO2-udslip til at ophøre med at stige.