Lyt til artiklen:

Ingen risiko for PRRS-smitte ved gylleudbringning

00:00
Hastighed: ???x
01:54

Der er ingen risiko for smitte med PRRS ved gylleudbringning, det skriver Landbrug & Fødevarer i anledning af, at gyllesæsonen er godt i gang.

Seges Innovation undersøgte netop det i et notat fra 2021, og konklusionen er, at PRRS overlever dårligt i gylle. Det betyder også at risikoen for smitte er lav.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Grunden til dette er, at der skal en vis mængde PRRS-virus til for at kunne smitte - det der betegnes som infektiøse koncentrationer.

PRRS-virus kan overleve i korte perioder i gylle, og tidsperioden afhænger af temperaturen og pH i gyllen. Ved lave temperaturer eller i frostgrader har PRRS-virus en lang halveringstid på op til flere måneder, og i varme perioder inaktiveres det hurtigt.

Da gylle oftest dels vil være opsamlet over en længere tidsperiode og dels vil være betydeligt fortyndet, anses det altså for usandsynligt, at der udbringes infektiøse koncentrationer af PRRS-virus via gylle på danske marker.

Ydermere lægges gylle ud med slæbeslanger eller nedfældes, hvilket medfører, at der er en meget lille partikeldannelse og efterfølgende lille lokal eksponering af PRRS-virus via luften.

Undgå gylle fra fortank

De vigtigste forholdsregler for den enkelte producent er undgå at udbringe frisk gylle, gylle direkte fra fortanken, fra besætninger, hvor der forventes at være aktiv PRRS-smitte ud til marker tæt på stalde med PRRS negative grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover vil forsuring af gyllen ned til pH 5,5 inden udbringning reducere risikoen for udlægning af infektiøse koncentrationer af PRRS-virus.

For forebyggelse af spredning af PRRS-virus ved transport af gylle til og fra biogas-fællesanlæg henvises til nyligt udgivet Meddelelse fra Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.