Lyt til artiklen:

LDM: Køernes metanbøvser er ikke et klimaproblem

00:00
Hastighed: ???x
03:45

Koens bøvser er en udskældt størrelse og er i mange sammenhænge blevet udskammet som en af de helt store klimasyndere. De påstande er man hos Danske Mælkeproducenter (LDM) ret trætte af og vil gerne modbevise som forkerte.

Nu får repræsentanter for LDM mulighed for at informere folketingspolitikerne om sammenhænge mellem optag og udledning ved mælkeproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I følge LDMs beregninger har koen også klimafordele, fordi den æder græs, og græsmarker er kendte for at være gode til at oplagre kulstof i jorden.

- Hvis man fjerner koen og dermed græsset og indsætter kornmarker eller andre afgrøder, så bliver der ikke bundet de samme mængder C02 i disse et-årige afgrøder, siger Kjartan Poulsen, der er formand for mælkeproducenterne.

I brevet til Miljø- og Fødevareudvalget skriver LDM:

- Klima-fordelen ved en evighedsko (en ko, der løbende bliver udskiftet med en ny, når den gamle slagtes, red.) består i jordbundet kulstof svarende til 73 tons C02e. Mens klima-ulempen ved en evighedsko består af metan i atmosfæren svarende til 60 tons C02e. En andel af arealet med vedvarende græs vil formentlig være uegnet til kornavl og henlægge som vedvarende græs til bortforpagtning eller pleje, så i runde tal er klimapåvirkningen fra køernes fordøjelsesprocesser lig med klimafordelen ved at mælkeproduktion driver store græsarealer. En reduktion af dansk mælkeproduktion eller antal køer vil altså ikke gavne klimaet.

Kjartan Poulsen glæder sig over, at professor Jørgen E. Olesen i flere udtalelser fornylig anerkender, at LDM kan have ret i nogle af deres beregninger om koens samlede klimapåvirkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jørgen E. Olesen har udtalt:

- LDM kan godt have ret i deres antagelser, hvis græsmarker bliver til kornmarker. Men det sker næppe. De vil blive til skov eller andre afgrøder, der binder lige så meget eller mere kulstof end græsmarker. Derfor er køerne stadig en udfordringer, påpeger professoren.

- Men selvfølgelig vil vi lave græsmarkerne om til kornmarker og ikke skov. Noget skal vi jo leve af, siger Kjartan Poulsen som replik til professoren.

Forskning skal udvikle en klimavenlig stald til køer

Se også:

Forskning skal udvikle en klimavenlig stald til køer

I rette med IPCC

Mælkeproducenterne håber at kunne påvirke folketingsmedlemmerne, så de ser mere nuanceret på dansk kvægbrug.

FNs klimapanel er netop kommet med en rapport, og FN har nogle andre beregninger på koens udledning. Men her går Kjartan Poulsen i rette med FN.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når FNs klimapanel IPCC kan lave nærmest modsat resultat af vores, så skyldes det naturligvis, at IPCC kun registrerer den direkte udledning af metan uden at tage hensyn til optag af C02 bundet i græs og kulstof lagret i jorden, siger formanden for LDM.

Dansk landbrug vil være verdens grønne fyrtårn

Se også:

Dansk landbrug vil være verdens grønne fyrtårn

For LDM er det vigtigt at få afleveret budskabet om konsekvenserne ved en varslet C02-afgift på landbruget.

- En afgift vil i større eller mindre omfang forårsage reduktion i dansk mælkeproduktion, og det vil gave det nationale klimaregnskab, men ikke klimaet, hverken nationalt eller globalt, siger Kjartan Poulsen.

LDM vurderer, at den danske kvægbestand i gennem mange år har ligget relativt konstant på 560.000-575.000 med tilhørende opdræt. Bestanden repræsenterer derfor også en konstant og uændret klima-belastning fra en konstant mængde metan i atmosfæren og en uændret klima-aflastning fra den tilhørende foderdyrkning og oplagring af jordbundet kulstof.

Kjartan Poulsen minder om, at den danske mælkeproduktion har øget fødevareforsyningen og eksportindtjeningen til Danmark betydeligt gennem 50 år uden at ændre på den samlede bestand af køer.

Professor: Dansk klimaafgift vil flytte mælkeproduktion til andre lande

Se også:

Professor: Dansk klimaafgift vil flytte mælkeproduktion til andre lande

L&F: Landbruget kan godt nå i mål uden klimaafgift

Se også:

L&F: Landbruget kan godt nå i mål uden klimaafgift