I den første levemåned er diarré den væsentligste årsag til sygdom, og der er en klar sammenhæng mellem forekomst af diarré og senere sundhedsproblemer.

- Foruden en betydelig økonomisk belastning for producenterne påvirker diarréen dyrevelfærden negativt og resulterer i et højt antibiotikaforbrug. Det er derfor afgørende, at vi får forebygget det, siger professor Peter M. H. Heegaard fra DTU Veterinærinstituttet i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han har sammen med kolleger undersøgt, om man kan beskytte kalvene mod disse infektioner lige efter fødsel og i løbet af deres første levemåned ved at give dem antistoffer sammen med foderet.

Antistofferne eller immunglobulinet dannes naturligt af immunforsvaret som et led i kampen mod en infektion. Det kan herefter findes i for eksempel blodet eller modermælken. Idéen er derfor at give immunglobulin til kalvene for at styrke deres immunforsvar allerede inden, de bliver inficeret.

Restprodukt med god virkning

I projektet blev det testet, om det er muligt at oprense virksomt immunglobulin fra ostevalle, som er et restprodukt fra mælken på mejerierne og dermed en billig kilde. Immunglobulinet blev herefter givet til en række kalve, og det havde tilsyneladende en gavnlig effekt på kalvenes tilvækst og sundhed.

- Samlet set har vi sandsynliggjort, at der ud fra valle kan fremstilles nok immunglobulin i så god kvalitet, at det kan rette op på sygdomsproblemer hos nyfødte og spæde kalve, uden at der er behov for antibiotika. Og det kan gøres til en pris, der gør det interessant for kalveproducenten, siger Peter M. H. Heegaard.

Men før det kan ende som et produkt, skal der foretages yderligere forsøg. Der er blandt andet behov for nærmere viden om dosisstørrelse samt en større opfølgende besætningsafprøvning. ?