Lyt til artiklen:

Jysk gods præsterer millionoverskud

00:00
Hastighed: ???x
05:44

Abonnementsartikel

Overgaard Gods præsenterer endnu et godt resultat. Regnskabsåret 2022 slutter med seks millioner kroner på bundlinjen.

Overgaard Gods, der består af Overgaard Gods A/S, Dan Mark Skov A/S samt Overgaard Avlsgaard A/S, er kommet stærkt gennem et ellers svært år. Det viser godsets regnskab for regnskabsåret 2022.

Ser man på de tre virksomheders regnskaber samlet, så ender året 2022 med et resultat på godt seks millioner kroner efter skat, det skriver Overgaard Gods i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Resultatet kommer på bagkant af, at den nye direktør Kasper Henricksen i 2020 satte en ny retning på tværs af hele Overgaard Gods' forretning. Nu, et par år inde, begynder resultaterne at vise sig med gode årsresultater i grovvarer, griseproduktion og planteavl, hvor der har været et tværgående driftsfokus på risikostyring og indtjening frem for omsætning.

- At vi har sat den rigtige retning for Overgaard Gods, ses tydeligt ved, at vores samlede driftsresultat for 2022 kommer ud med et overskud på 6.040 TDKK efter skat på trods af flere konjunkturmæssige udfordringer. Det samlede resultat påvirkes især positivt af flotte tal fra både Dan Mark Skov A/S, Avlsgaarden A/S og fra vores agro-afdeling, fortæller direktør for Overgaard Gods Kasper Henricksen.

En streg i regningen er, at det samlede resultat er påvirket negativt af et kurstab på selskabets obligationsbeholdning, der skyldes usædvanlige konjunkturudviklinger og stigende renter. Dog ændrer dette ikke på, at selskabet oplever succes med sin strategiske retning.

- Vores finansielle setup sikrer vores soliditet og dermed sikkerhed overfor vores kunder. Dog har det også skabt omkostninger, vi ikke selv kan kontrollere. Ser man på driftsresultatet før finansiering, tegner billedet sig af et år, hvor vi har leveret gode resultater i driften. Alle vores egne aktiviteter har i år bidraget positivt til driftsresultatet, og jeg er meget fortrøstningsfuld over det endelige regnskab. Vi kigger tilbage på et år, hvor de ting, vi selv kan kontrollere, er lykkedes for os. Vi har i medarbejderstaben alle arbejdet med et fælles mål for øje, og som direktør kan jeg kun være stolt over, hvor hurtigt vi viser resultater, fortæller Kasper Henricksen og fortsætter:

- Derudover har vi som noget ganske særligt i år valgt at udbetale et julegratiale til alle vores fast ansatte medarbejdere for at imødegå inflationen og de ekstraordinært høje energi- og fødevarepriser. Vi er stolte af, at vi har haft mulighed for at kunne hjælpe vores medarbejdere i usikre tider, fortæller Kasper Henricksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grovvarer trækker op

Overgaards grovvareafdeling har i 2022 opnået gode resultater, og det er med til at trække det samlede resultat op. Fokus har ikke været på udvidelse, men i stedet på optimering. Derfor har man kigget på fragtomkostninger og nye afsætningsmuligheder på især korndelen.

- Vi har optimeret vores fragtomkostninger, som er en af vores tunge udgiftsposter, og vi er lykkedes med at udnytte vores lagerkapacitet optimalt. Dertil har vi tilsvarende formået at rykke på flere attraktive afsætningsmuligheder, fortæller agrochef Jonas Nue Kjeldsen.

En fokuseret indkøbsstrategi og en tæt dialog med de landmænd og samarbejdspartnere, som Overgaard samarbejder med, har været en af årsagerne til udfaldet.

- Vi har den fordel, at vi kan være agile, når vi køber og sælger afgrøder samt gødning. Vi fører en tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere og kan rykke effektivt, når vi hører, at der er en efterspørgsel, fortæller Jonas Nue Kjeldsen.

Fokuserer på trivsel i stalden

Det stramme fokus på at optimere på egen bedrift skinner også igennem på griseproduktionen, og på landbruget generelt, skriver godset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Både planteavl og griseproduktion har høstet frugterne af at arbejde med optimering og læringsprocesser gennem længere tid. I griseproduktionen er de tilmed lykkedes med at skabe overskud efter omlægning til løsgående søer på trods af årets lave noteringer.

- Vi driver en moderne effektiv griseproduktion, med fokus på resultater og naturligvis dyrevelfærd. Sidste år gik vi fra at sælge halvdelen af vores grise i Danmark og resten til eksport, til i år at sælge alle grisene til en dansk aftager - ovenikøbet i nabolaget. På grund af vores specialgriseproduktion giver det mening for os at sælge til danske aftagere. Eftersom grisene bliver i nabolaget, beskytter vi tilmed vores sundhedsstatus, fortæller Kristian Vinther, driftsleder i griseproduktionen og fortsætter:

- Fordi vi afregner grisene til halv pulje, halv beregnet plus tillæg og handler kornet internt med Avlsgården til markedspris, er vores succeskriterie ikke prisen per gris, men produktionsresultaterne. Vi har i medarbejderstaben fokus på det, som vi kan kontrollere i staldene: at minimere vores produktionsomkostninger, og at grisene har det godt. Særlig i vores omlægning til løsgående søer er vi stolte af, at vi er lykkedes med at holde dødeligheden nede. Vores fulddrænede gulv i farestalden gør, at vi kan holde en god hygiejne i farestierne, hvilket er en af faktorerne, der afspejler sig i dødeligheden.

Også planteavlen har optimeringen markeret sig. Det ses i Alvsgaarden A/S, hvor årets resultat er et udtryk for, at høsten 2022 har været exceptionel for de fleste planteavlere i landet. De gunstige dyrkningsforhold i kombination med lave omkostninger på gødning, optimering af vanding og en kompetent medarbejderstab har medvirket til Avlsgaardens gode resultat.

- På høsten har vi haft det tredje bedste udbytteresultat målt på totalmængden. Det skyldes ikke mindst et skarpt fokus på at optimere vores indsatser. Vi er blandt andet blevet endnu skarpere til at vandingsoptimere på vores drænede jorde og tildele næringsstoffer mere præcist, fortæller landbrugschef Troels Skov.