Lyt til artiklen:

Plantefond bliver skudt i gang 1. marts

00:00
Hastighed: ???x
04:35

Abonnementsartikel

Plantebaserede fødevarer skal fylde mere i kostpyramiden. En ny fond skal styrke forskning, sortudvikling, dyrkning og forarbejdning af planter til fødevare.

En ny plantefond bliver i løbet af februar stemt igennem i Folketinget. Et bredt udsnit af de politiske partier står bag et ønske om at oprette Fonden for Plantebaserede Fødevarer.

Ideerne bag fonden er, at bidrage til klima-, vandmiljø, og biodiversitetsmålsætningerne i aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug ved at understøtte vækst og nye indtjenings- og jobmuligheder på det plantebaserede fødevareområde, står der i lovforslaget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er hensigten at fonden skal have fokus på værdikæder fra producent til forbruger, og skabe fokus på nye produkter og muligheder indenfor plantebaserede fødevarer.

Fonden økonomiske tilskud vil blandt andet kunne gå til virksomheder, organisationer og forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner.

Der afsættes som følge af Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug cirka 85 millioner kroner årligt i 2023-2030. Svarende til knap 600 millioner kroner samlet i de syv år.

Fonden er en del af landbrugsaftalen, som den daværende S-regering indgik sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, DF, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i oktober 2021.

Lovforslaget har været i høring fra den 13. juni 2022 til den 28. juli 2022 og forventes vedtaget og klar til at træde i kraft 1. marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark i klima-førertrøjen

Da fonden blev præsenteret af S-regeringen i 2021 udtalte daværende fødevareminister, Rasmus Prehn (S):

- Klimaklokkerne har ringet for længst. Vi må og skal gøre noget ved vores fødevareproduktion, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Derfor skal Danmark have førertrøjen på, når det handler om plantebaserede fødevarer. Efterspørgsel efter plantebøffer og havredrik stiger både herhjemme og i udlandet. Så der er både et marked i massiv udvikling og stor klimagevinst at hente, hvis Danmark begynder at producere flere plantebaserede fødevarer, sagde Ramus Prehn i 2021.

Den nuværende SVM-regering har også i sit regeringsgrundlag: Ansvar for Danmark, fokus på plantebaserede fødevarer:

"I de kommende år står landbruget og fødevaresektoren over for en ambitiøs omstilling på mange måder. Udledningerne skal nedbringes markant, vi skal beskytte drikkevandet bedre, have mere natur og skov samt styrke økologi og den plantebaserede produktion. Regeringen notere sig, at erhvervet selv har selv har høje ambitioner for den grønne omstilling".

Høringssvar

En lang række relevante organisationer og foreninger er blevet bedt om at give kommentarer til lovforslaget om fonden med svarfrist 28. juli 2022. Landbrug & Fødevarer skriver i sit høringssvar:

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Danmark bør ikke fastsætte strammere regler end EU's regler tilsiger. Ved implementering af de nationale tilskudsregler bør EU bestemmelsernes rammer for tilskudsordninger udnyttes fuldt ud. Danmark bør f.eks. ikke selv indsætte nationale opstramninger om indsendelse, tilsagn, tilskudsbetingelser og tilskudssatser. For L&F er det afgørende, at der bliver tale om en attraktiv ordning for den meget brede skare af potentielle ansøgere. Ordningen skal fremme innovation og bør således i sin implementering og fastlæggelse af betingelser tage højde for den procesrisiko, der følger at innovationsprojekters natur, hvor man ikke er sikker på, om man når de afsatte mål, og hvor der undervejs kan opstå ny erkendelser og ideer".

Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer, Plantebranchen har også indsendt høringssvar til lovforslaget:

"I Plantebranchen forstår vi den del af Landbrugsaftalen, der omhandler plantebaserede fødevarer, primært som et ønske om at skabe en udvikling, der erstatter animalske proteiner med vegetabilske, jf. herved også overskriften i aftalen "Plantebaserede fødevarer og grønne proteiner". I overensstemmelse hermed fremgår det klart af § 1 stk. 2 i lovforslaget, hvilket vi finder meget tilfredsstillende, at fonden har til formål at bidrage til udviklingen af sektoren for plantebaserede fødevarer. Plantebranchen vil anbefale, at hovedformålet - omstilling fra animalske til vegetabilske proteiner - fremgår mere explicit, for eksempel af lovbemærkningerne, således at fonden som udgangspunkt ikke kan yde støtte for eksempel til udvikling af en ny æblesort".

Plantefonden skal ledes af en bestyrelse udpeget af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indstillet af en række organisationer.