Abonnementsartikel

Danish Dairy og Danpork vil ikke lukke hverken Arla eller Danish Crown. Men de to store andelsselskaber skal tage udbryderne alvorligt. Det mener andelsforsker, Flemming Just fra Syddansk Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at de tager det meget alvorligt hos både Arla og Danish Crown. Det var en øjenåbner, det der skete sidste år, da en stor flok andelshavere brød med andelsselskabet og yderligere en stor del var stærkt utilfredse, siger Flemming Just med henvisning til Arla.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men de kan heller ikke tillade sig andet. For i takt med strukturudviklingen, der går i retning af færre men større producenter, vil vi se flere og flere landmænd, som mere tænker og handler som virksomhedsledere.

Det vil sige, at de tænker pris før fællesskab og ikke stiller sig tilfredse med at overlade ansvaret for afsætningen af deres råvarer til andelsselskaberne, blot fordi de overlader dem deres råvarer.

Mere til de store

Denne type landmænd føler sig ikke særlig tilpasse med andelstanken, hvor man giver sikkerhed i bytte for lighed.

- Det er lidt for socialdemokratisk for disse entreprenørtyper. For dem er det ikke tilfredsstillende at få det samme som den landmand, der leverer langt mindre end dem. I stedet ønsker de et sæt regler, der belønner den, der yder mere, siger Flemming Just.

Det skal andelsselskaberne indrette sig på, mener forskeren. Ellers får de problemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De bliver simpelthen nødt til at ændre på strukturerne og for eksempel lave nogle nye afregningsprincipper, der tilgodeser de større producenter, siger han.

- Det skal de på den anden side gøre på en måde, hvor det stadig er andelstanken, der råder. Ellers får de problemer med de øvrige andelshavere,

- Men det er den balance, de skal finde, vurderer Flemming Just.

Flere udbrydere fremover

Der er ikke tale om en ny tendens, mener han. Vi har alle dage haft landmænd, som agerer individualistisk og markedsorienteret. Det nye er derimod, at der bliver flere af dem.

Samtidig noterer Flemming Just sig, at det er nyt, at vi ser selvstændige, individualistiske og stærkt markedsorienterede landmænd indenfor mejerisektoren:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er både nyt og interessant. Og jeg tror ikke det er tilfældigt, at det er hollændere, der viser vej, vurderer han.

- De har været vant til en anden organisering og så har de også været vant til selv at tegne leverandørkontrakter. De er derfor langt mere markedsorienterede og har sværere ved at affinde sig med ikke selv at have kontakt til markedet, siger Flemming Just, der mener, at udbryderne indtil videre har haft succes med deres forehavende.

Skabt debat

- Det er lykkedes dem at ryste selskaberne, det er der ingen tvivl om. Derudover har de fået skabt debat om afregningsreglerne og selskabernes organisering og struktur, siger Flemming Just.

- Både Arla og Danish Crown har brugt en del tid på at holde møder og lytte til deres utilfredse andelshavere.

Overordnet set betragter Flemming Just udbryderaktionen som innovationsfremmende for selskaberne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der kommer næsten altid en høj grad af træghed og inerti i store monopollignende virksomheder. Derfor er det kun godt at have kritiske andelshavere og nogen, der sparker det eksisterende lidt bagi.

- Det fremmer evnen til at tænke i forandring og innovation, mener Flemming Just.