Lyt til artiklen:

Summestriber skal vende den negative udvikling i bier i EU

00:00
Hastighed: ???x
01:54

Abonnementsartikel

EU vil vende den negative udvikling i bier. Det skal et netværk at summestriber hjælpe med.

Hver tiende art af bi er truet i EU, og det vil unionen nu gøre noget ved. I en nyligt fremlagt syv-års-plan skal overvågningen af bier, sommerfugle og svirrefluer derfor overvåges tættere, i et forsøg på at stoppe den negative udvikling i bestøverne, som er helt centrale for en række blomster og afgrøder. Det skriver Reuters

Et af redskaberne, som altså skal vende udviklingen, så bestanden igen øges når vi rammer 2030, er "Buzz lines". Eller Summestriber, om man vil.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Summestriberne skal være et netværk af økologiske korridorer for bestøverne på tværs af EU - en bi-motorvej. I den forbindelse vil Kommissionen identificere bestøvere, der er typiske for naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet, og som medlemsstaterne bør beskytte, og sammen med medlemsstaterne lave en plan for summestriberne.

Også støtte via CAP

Også via den fælles landbrugspolitik skal bestøverne styrkes: Det skal blandt andet ske gennem mere støtte til bestøvervenligt landbrug, uden at komme nærmere ind på hvad dét er.

Desuden skal der sikres bedre levesteder i byområderne, mens også pesticidernes konsekvenser for bestøverne skal afhjælpes.

Det kan ifølge Kommissionen ske gennem retlige krav om gennemførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere eller gennem yderligere testmetoder til bestemmelse af pesticiders toksicitet for bestøvere, herunder ikke-dødelige og kroniske virkninger.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at godkende de nye tiltag og deltage aktivt i gennemførelsen heraf i tæt samarbejde med alle relevante interessenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tiltagene skal supplere de nationale genopretningsplaner, hvori medlemsstaterne skal udpege de foranstaltninger, der skal træffes for at nå det juridisk bindende mål om at vende nedgangen i bestøverbestandene senest i 2030.