Abonnementsartikel

”Debut-anlægget” for Gosmer Biogas blev opført hos Jens Gammelgaard på Enggården i Gosmer. Her forsker man med fokus på afgasning af gylle og egne dyrkede produkter.

På gården er der årligt en produktion på 400 søer og 6.000 slagtesvin, hvilket svarer til 6.000 kubikmeter gylle. Den årlige gasproduktion er på cirka 70.000 kubikmeter biogas.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Anlægget, der blev udbygget i 2000, består af to reaktorer, som hver rummer 180 kubikmeter biomasse, og et gaslager på 100 kubikmeter.

Det første anlæg er et forsøgsanlæg, og det har blandt andet medført, at reaktoren ikke er isoleret, så det er let at foretage konstruktive ændringer. Uden om reaktoren er der til gengæld bygget et hus, som er isoleret.

Gyllen pumpes ind i reaktoren fra gårdens fortank og passerer en varmeveksler. Procestemperaturen er typisk mellem 38 og 50 grader, og opholdstiden er cirka 12 døgn.

På baggrund af gode erfaringer med pumpeomrøring på andre anlæg overgik reaktoren på Enggården i vinteren 1996/97 til pumpeomrøring.

Indpumpning sker to gange i døgnet med otte kubikmeter pr. gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der tilsættes to procent luft til reaktoren til svovlrensning.

Efter afgasning pumpes gyllen ud under gaslageret, som ligger i gylletanken.

Anlægget producerer el til salg og varme til at dække forbruget på Enggården og hos Gosmer Smede & Maskinforretning.

Houmarken

På Houmarken i Gosmer byggede man i 1996 et produktionsanlæg, der bruges som testanlæg.

Anlægget består af en reaktor på 150 kubikmeter biomasse og et gaslager på 60 kubikmeter. Også her pumpes gyllen fra fortanken ind i reaktoren, og efter afgasning pumpes den ud under gaslageret, som ligger i gylletanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gasproduktionen ventes at ligge på 45.000-50.000 kubikmeter biogas om året.

Anlægget producerer el til salg og varme til eget forbrug.

Korinth Landbrugsskole

I 2001 og 2002 blev der etableret et biogasanlæg på Korinth Landbrugsskole på Sydvestfyn.

Anlægget består af en reaktor på 225 kubikmeter biomasse og et gaslager på 75 kubikmeter.

Gyllen til biogasanlægget kommer fra skolelandbruget, der er placeret i umiddelbar nærhed af selve skolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Igen er proceduren, at gyllen pumpes fra fortankene ind i reaktoren, og efter afgasning pumpes den varme, afgassede gylle ud under gaslageret, som ligger i gylletanken.

Anlægget producerer varme til eget forbrug på skolen, der nu rettelig hedder Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth. Anlægget er leveret som rent varmeproducerende anlæg til forsyning af skolebygningerne med varme samt dækning af procesvarmeforbruget på biogasanlægget.

Fastrup

I 2003 blev der bygget et biogasanlæg hos direktøren for Gosmer Biogas ApS, Svend Åge Pedersen i Fastrup. Anlægget, der består af en reaktor på 150 kubikmeter biomasse og et gaslager på 15 kubikmeter, er lille og billigt og kan være med til at erstatte varme fra halm og oliefyr.

Gyllen er hidtil kommet fra sobesætningen og er derfor en gylle med et lavt tørstofindhold.

Også her pumpes gyllen fra fortanken ind i reaktoren, og efter afgasning pumpes den ud under gaslageret, som ligger i gylletanken. Anlægget producerer varme til gårdens eget forbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poldanor S.A.

Gosmer Biogas har tegnet og projekteret et biogasanlæg til Poldanor S.A., der opfører biogasanlægget i Polen på licens af Gosmer Biogas.

Anlægget består af to reaktorer på hver 760 kubikmeter biomasse, et gaslager på 142 kubikmeter, to gyllelaguner på 16.800 kubikmeter, en modtagestation til slagteriaffald og et hygiejniseringsanlæg på 35 kubikmeter biomasse.

Anlægget producerer el til salg og varme til farmen, værksteder og nogle nabobygninger.

Kilde: Gosmer Biogas