Lyt til artiklen:

L&F: Elektrificering af fødevareindustrien har grønt potentiale

00:00
Hastighed: ???x
02:28

Tirsdag den 24. januar er der afslutningskonference i projektet Elektrificering af fødevareindustrien, som har kørt i tre år. Bag projektet står Industriens Fond, Viegand Maagøe A/S, Dansk Industri, DTU Mekanik, Green Power Denmark og Landbrug & Fødevarer, det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse.

I projektets løbetid har 20 virksomheder fået hjælp og rådgivning til at øge det elektriske energiforbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Erfaringerne herfra viser, at det i en vid udstrækning både er teknologisk og økonomisk muligt at erstatte fossile brændsler med grøn strøm - og dermed skære 1 mio. ton af Danmarks årlige CO2-udledning.

Der er altså et stort grønt potentiale i en elektrificering af industrien, forklarer Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Projektet har understreget, at der for mange virksomheder kan være en rigtig god idé i at undersøge, hvordan mere af ens energiforbrug kan komme fra grøn strøm. Det har flere steder vist sig muligt at erstatte fossile brændsler med elektricitet, og elektrificering kan derfor være et meget effektivt tiltag i den grønne omstilling, siger Flemming Nør-Pedersen, der også fremhæver, at elektrificeringen øger forsyningssikkerheden for mange virksomheder.

- Det højeste niveau af forsyningssikkerhed opnår man, hvis man har en flerstrenget energiforsyning, og elektricitet er et oplagt grønt alternativ sammen andre energikilder. Af hensyn til produktionsvilkårene og konkurrenceevnen i fødevareindustrien er det dog vigtigt med effektive investeringer i elnettet, hvor høj leveringskvalitet og lave omkostninger til transport af energi skal gå hånd i hånd, siger Flemming Nør-Pedersen.

Projektet har også givet en øget forståelse af de udfordringer ved elektrificering. Nogle af de udfordringer kan bestå af virksomhedernes komplekse produktionsforhold, fortsat behov for gas til visse produktionsprocesser eller at en øget elektrificering kræver meget store investeringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er derfor fortsat brug for støtteordninger, som eks. Erhvervspuljen, der er dedikeret til omstilling fra gas til el. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at der på nuværende tidspunkt er nogle helt klare teknologiske barrierer for elektrificering, hvilket især gælder for højtemperaturprocesserne. Her er der fortsat brug for gas og udbygning af grøn biogas. siger Flemming Nør-Pedersen.